Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ks. Balter nie żyje

22 lutego 2010

Ks. prof. Lucjan Balter, teolog rzymskokatolicki i wieloletni sekretarz Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, zmarł w nocy 16 lutego w Ołtarzewie. Miał 74 lata.

Ks. prof. Lucjan Balter SAC urodził się w 1936 r. w Wilnie. Repatriowany do Polski w 1946 r. Wstąpił do pallotynów, święcenia kapłańskie przyjął w 1959 r. Studiował na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie zdobył stopień doktora teologii (1969). Wykładał teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (później UKSW), a ostatnio na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładał też gościnnie w Wilnie. Był specjalistą z zakresu eschatologii, eklezjologii, mariologii i józefologii. Promotor i recenzent licznych prac magisterskich, kilkunastu przewodów profesorskich i habilitacyjnych oraz ponad pięćdziesięciu doktorskich. Od 1980 r. był redaktorem naczelnym polskiej wersji Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Communio”. Autor kilku książek z zakresu teologii dogmatycznej, ponad 200 artykułów naukowych i ponad 500 tłumaczeń.

Ks. Balter w latach 1968-1983 był członkiem Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski, a od 1978 do 1996 r. sekretarzem Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. W latach 1978-1995 był też sekretarzem Komisji Mieszanej Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu.

źródło: KAI