Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Kościoły w społeczeństwie migracyjnym

15 listopada 2018 Kościoły w społeczeństwie migracyjnym

(fot. PRE)

 

W ramach partnerstwa między Kościołem Ewangelickim Westfalii oraz Polską Radą Ekumeniczną odbyło się 8. Europejskie Sympozjum Polsko-Westfalskie. Jego temat brzmiał „Kościoły w społeczeństwie migracyjnym w Europie. Na drodze w kierunku diakonijnego Kościoła?”.

Sympozjum miało miejsce od 6 do 8 listopada w Schwerte w Westfalii. Obok delegacji Kościoła Ewangelickiego Westfalii i Polskiej Rady Ekumenicznej  (PRE) wzięli w nim także udział przedstawiciele włoskiego Kościoła Waldensów oraz węgierskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Konferencję rozpoczął wykład „Biblia jako literatura migracyjna. Wydarzenia, doświadczenia oraz ich interpretacja”, który zaprezentował dr Jan-Dirk Drohling. Na podstawie fragmentów Starego i Nowego Testamentu ukazał, iż motyw wędrówki, migracji i przemieszczania się człowieka jest bardzo częsty. W swojej interpretacji wskazał na Biblię jako przenośną ojczyznę, a migrantów określił jako błogosławieństwo i wyzwanie dla chrześcijaństwa.

W dalszej części pierwszego dnia sympozjum uczestnicy zapoznali się z aktualną sytuacją dotyczącą migracji i migrantów w Polsce. Polską perspektywę i pracę Kościołów zrzeszonych w PRE zaprezentował ks. dr Grzegorz Giemza, dyrektor PRE, oraz Essayas Techane, koordynator ekumenicznego punkty konsultacyjnego PRE ds. migracji „Gościnny Kościół”. Zwrócili oni uwagę na ogromną liczbę Polaków, którzy pracują poza granicami kraju, oraz obecną sytuację migrantów zarobkowych z Ukrainy.

Kolejnego dnia wysłuchano prezentacji narodowych perspektyw związanych z głównym tematem sympozjum. Przedstawiciele Niemiec, Włoch oraz Węgier ukazywali różnorodną sytuację uchodźców i migrantów w swoich krajach, opowiadali, skąd pochodzą migranci, dokąd zmierzają, co to oznacza dla Kościoła i jakie są podejmowane inicjatywy kościelne oraz państwowe w kierunku pracy i integracji migrantów.

Trzecim etapem sympozjum była wizyta w ewangelickiej parafii św. Lidii w Dortmundzie, podczas której ks. Birgit Worms-Nigmann zapoznała uczestników z praktyczną pracą parafii z migrantami. Od kilku lat prowadzi ona projekt „Gemeinsam Kirche sein” (Wspólnie być Kościołem), który obejmuje ponad 30 narodowości, członków ewangelickiej wspólnoty.

Kolejny dzień konferencji otworzył wykład ks. dr. Ulricha Möllera, poświęcony dokumentowi dotyczącemu migrantów i kościelnej pracy z migrantami, który jest przygotowywany na listopadowy Synod Kościoła Ewangelickiego Westfalii. Ma to być nie tylko kolejny dokument, ale też instrukcja do szerokich działań kościelnych i głęboki impuls w debacie społecznej. Interaktywny dokument, z możliwością zamieszczania uwag i komentarzy, ma wspierać kulturowe otwarcie się Kościoła i pomóc w zajęciu jasnego stanowiska w dialogu ze społeczeństwem i państwem w temacie migracji i migrantów oraz ich integracji i zaangażowania kościelnego.

Konferencja była okazją do nawiązywania i pogłębiania kontaktów między przedstawicielami Kościołów z różnych krajów europejskich. Jeden z wieczorów poświęcony został na prezentację aktualnej problematyki. O pracach w Polskiej Radzie Ekumenicznej opowiedział bp Marek Izdebski.

ks. Michał Dmitruk