Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Kościoły o prezydencji

21 października 2011

Uczestnicy spotkania (fot. PRE)

O zaangażowaniu Kościołów podczas prezydencji w Unii Europejskiej dyskutowali reprezentanci Kościołów luterańskich z kilku krajów europejskich z dyrektorem Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneuszem Lukasem.

Spotkanie odbyło się 15 października w warszawskiej siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Dotyczyło przede wszystkim przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej.

Ks. Ireneusz Lukas przedstawił działania Kościołów w Polsce podczas prezydencji. Rozmawiano o zaangażowaniu Kościołów na Węgrzech, a także o współpracy z Kościołami w Danii podczas duńskiej prezydencji, która będzie miała miejsce bezpośrednio po polskiej.

Ustalono, że wzorem Polski i innych krajów, przedstawiciele Kościołów członkowskich PRE przekażą Kościołom duńskim symboliczne przewodnictwo podczas nabożeństwa ekumenicznego w Kopenhadze w styczniu 2012 r.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kościołów luterańskich z Czech, Danii, Niemiec oraz Węgier, a także ks. Rüdiger Noll, dyrektor Komisji „Kościół i Społeczeństwo” Konferencji Kościołów Europejskich. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował jej dyrektor ks. Ireneusz Lukas.

Zagraniczni goście podczas swojego pobytu w Warszawie spotkali się także z reprezentantami rządu oraz władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Wzięli też udział w obradach Synodu tego Kościoła (pisaliśmy o tym tutaj).

__________________

Zobacz też: serwis
specjalny: Wspólnie kształtować Europę – działania Polskiej Rady
Ekumenicznej podczas prezydencji Polski w Unii Europejskiej