Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Kościoły o pojednaniu polsko-rosyjskim

4 marca 2010

W Warszawie gościła delegacja Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Jej członkowie spotkali się z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Konferencji Episkopatu Polski.

Przedstawiciele Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przybyli do Warszawy w związku z rozpoczynającym się dialogiem tego Kościoła z Kościołami polskimi, w szczególności z Kościołem Rzymskokatolickim na temat roli Kościołów w procesie pojednania polsko-rosyjskiego. W skład delegacji weszli zastępca przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego ihumen Filip Riabych oraz sekretarz do spraw zagranicznych tego Wydziału ks. Siergiej Zwonariow. Przewodniczący Wydziału metropolita Hilarion planował swój przyjazd do Warszawy, ale z przyczyn od niego niezależnych nie mógł przybyć do Polski.

Delegaci Kościoła rosyjskiego spotkali się 25 lutego z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Spotkanie miało miejsce w siedzibie Rady w Warszawie. Ze strony PRE udział w nim wzięli członkowie jej prezydium i zarządu: abp Jeremiasz (prezes PRE, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Ludwik M. Jabłoński, bp Włodzimierz M. Jaworski (Kościół Starokatolicki Mariawitów), Małgorzata Platajs (dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce), bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki). W spotkaniu uczestniczyli też ks. Ireneusz Lukas (dyrektor PRE, który reprezentował bp. Jerzego Samca z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) oraz pastor Konstanty Wiazowski (w imieniu prezbitera Gustawa Cieślara z Kościoła Chrześcijan Baptystów).

Przedstawiciele Kościoła rosyjskiego podkreślali, że system komunizmu w Rosji był narzucony przemocą. Wyzwolenie z niego było dla Kościoła rosyjskiego długo oczekiwanym i radosnym wydarzeniem. Oznaczało koniec prześladowań trwających kilkadziesiąt lat.

Zastanawiano się nad wspólnym uczczeniem pamięci ofiar przemocy terroru stalinowskiego. Podkreślano fakt, że ofiarami byli prawosławni, katolicy, protestanci, wierzący i niewierzący, bez względu na ich przynależność narodową. Hołd ofiarom zobowiązuje również obecnie do wspólnych działań w celu zachowania wartości chrześcijańskich w Europie.

Za wskazane uznano podjęcie pracy nad dokumentem, który byłby wyrazem woli Kościołów do uczestniczenia w procesie pojednania narodów rosyjskiego i polskiego oraz wskazywał drogę do wspólnych działań obecnie i w przyszłości.

Dzień później, 26 lutego, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie przedstawiciele Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego spotkali się z reprezentantami Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce: prymasem Polski abp. Henrykiem Muszyńskim, bp. Stanisławem Budzikiem (sekretarzem generalnym Episkopatu) oraz bp. Tadeuszem Pikusem (przewodniczącym Rady KEP ds. Ekumenizmu). Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hilarion przed rozpoczęciem spotkania rozmawiał telefonicznie z abp. Muszyńskim, współprzewodniczącym strony polskiej. Wyraził żal z powodu niemożności przybycia na spotkanie i prosił, aby rozmowy zostały podjęte pod współprzewodnictwem ihumena Filipa Riabycha, który posiada jego pełnomocnictwo. Rozmowy miały charakter wstępny. Przedyskutowano najważniejsze problemy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Postanowiono rozpocząć prace nad projektem wspólnego dokumentu na temat wkładu obu Kościołów w dzieło pojednania między narodami Rosji i Polski. Omówiono tematy przyszłego dialogu i zaproponowano powołanie dwustronnej komisji złożonej z przedstawicieli obu Kościołów. Za pożyteczne uznano zaproszenie do dialogu także przedstawicieli Kościoła Prawosławnego w Polsce i Kościoła Rzymskokatolickiego w Rosji.

luk/KEP

Na zdjęciach: spotkanie delegacji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej, fot. MD