Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Kościoły inaugurują węgierską prezydencję w UE

17 stycznia 2011

Budapeszt

Budapeszt (fot. Andrzej Wolfram)

Chrześcijaństwo musi pozostawać w dialogu z państwem, z innymi nurtami społeczeństwa, a wewnątrz rodziny Kościołów istnieje potrzeba szczerego ekumenicznego dialogu – powiedział bp Gusztáv Bölcskei z Kościoła Reformowanego na Węgrzech podczas nabożeństwa ekumenicznego z okazji rozpoczęcia przez Węgry prezydencji w Unii Europejskiej.

Nabożeństwo odbyło się 16 stycznia w kościele reformowanym w Budapeszcie. Witając przybyłych gości bp Bölcskei zwrócił uwagę, że Węgrzy mogą w końcu żyć w demokracji. – Nasz kraj jest młodym i kruchym państwem prawa, a obrona demokratycznych wartości i instytucji jest codziennym wyzwaniem. System demokracji wtedy będzie silniejszy i będzie miał szersze horyzonty, gdy ponad swoimi celami postawi się cele człowieka. Tym zadaniem nie może być nic innego, jak odnalezienie miary człowieczeństwa, jej zachowanie i pomoc innym w jej utrzymywaniu – mówił reformowany duchowny.

Jak zauważył, rola Kościołów w budowaniu demokracji nie jest czymś prostym. – Chrześcijaństwo musi pozostawać w dialogu z państwem, z innymi nurtami społeczeństwa, a wewnątrz rodziny Kościołów istnieje potrzeba szczerego ekumenicznego dialogu. Solidarność społeczna i moralność nie są zrozumiałe same przez się – zaznaczył duchowny podkreślając, że wspólnota musi dawać świadectwo dobrowolnej i bezinteresownej służby. – Tylko prawdziwie wolna wspólnota może podjąć się dobrowolnej służby. Taka wspólnota odkrywa możliwości, jakie kryją się w wolności – powiedział.

Rzymskokatolicki prymas Węgier i przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) kard. Péter Erdő w homilii zwrócił uwagę, że małe narody, mniejszości etniczne posiadające własne języki, kulturę i historię, nie tylko wnoszą swoje wartości do większej wspólnoty międzynarodowej, ale są też powołane do podjęcia odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów większej wspólnoty. – Przejawem tego jest fakt, że Unii Europejskiej co pół roku przewodniczy inny kraj, niezależnie od swej wielkości, ilości obywateli, stażu członkostwa – mówił prymas Węgier.

Temu, kogo serce ujęła wiara w Chrystusa, otwierają się oczy na biedę drugich. Zauważa potrzebujących pomocy i nie patrzy bezczynnie na cierpienie innych, lecz podejmuje radykalne kroki, nie zważając na swoją wygodę i dobre samopoczucie. Dziś potrzebujemy takiej postawy – czy to w starzejącej się i zmagającej z ekonomicznymi problemami naszej ojczyźnie, czy w zdezorientowanej Europie, której narody tak bardzo potrzebują poczucia wspólnotowości i jej przejawów – podkreślił kard. Erdő.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech bp Péter Gáncs nawiązał w kazaniu do rozpoczynającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. – W świetle Słowa możemy odkryć siebie samych i siebie nawzajem, dlatego tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan może stać się pewnym warsztatem komunikacji w trzech wymiarach: zatrzymania się na kilka chwil, aby na nowo porozmawiać ze sobą samym, z drugim człowiekiem i z Bogiem – powiedział luterański duchowny nazywając przewodniczenie wielkiej rodzinie Unii Europejskiej „czasem łaski i nadziei”.

Obok zwierzchników obecnych na Węgrzech Kościołów chrześcijańskich w nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele Komisji Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) z jej sekretarzem generalnym ks. Piotrem Mazurkiewiczem oraz Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) z ks. Rüdigerem Nollem, duchownym ewangelickim i dyrektorem Komisji „Kościół i społeczeństwo” CEC. W uroczystości uczestniczyli także: wiceprzewodniczący Ekumenicznej Rady Kościołów Słowacji bp László Fazekas z Kościoła Chrześcijańsko-Reformowanego na Słowacji, przewodniczący Synodu Słowackiego Kościoła Ewangelickiego bp Milos Klátik oraz trzech ministrów rządu Viktora Orbana, wśród nich minister ds. społeczności Romów Zoltan Balog.

Po Węgrzech przewodnictwo w Unii Europejskiej przejmuje Polska. Kościoły polskie, podobnie jak węgierskie, planują zaznaczyć swoją obecność w trakcie prezydencji. – Istnieje już pewna tradycja uczestnictwa Kościołów kraju pełniącego przewodnictwo w określaniu niektórych elementów tego przewodnictwa. Polska Rada Ekumeniczna podjęła już współpracę z Kościołami na Węgrzech i z Kościołami w Danii, która przejmie przewodnictwo po Polsce – mówił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz podczas niedawnego Ekumenicznego Spotkania Noworocznego, w którym udział wziął prezydent Bronisław Komorowski (o spotkaniu pisaliśmy tutaj).

źródło: KAI/własne