Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Kościoły europejskie o problematyce stworzenia

26 lutego 2009

W Esztergom na Węgrzech odbyła się coroczna sesja robocza Wspólnej Komisji Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) oraz Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

Spotkanie miało miejsce od 19 do 22 lutego w Centrum Konferencyjnym Św. Adalberta. Głównym tematem była problematyka stworzenia. Zauważono, że dla Kościołów nie jest to nowe zagadnienie. Potrzeba zaangażowania się na rzecz ochrony stworzenia była już wcześniej wyrażana przez ruch ekumeniczny. Podczas obrad wymieniono się doświadczeniami z pracy na rzecz stworzenia. Wspólna Komisja wyraziła wdzięczność Kościołom za pracę na ich lokalnym gruncie w tym zakresie.

Przyjęto raport z Międzyreligijnego Szczytu Klimatycznego, który odbył się w listopadzie w Uppsali (pisaliśmy o tym tutaj). Po raz kolejny zwrócono uwagę na to, że różne religie światowe mogą efektywnie współpracować w zakresie problematyki związanej ze zmianami klimatycznymi.

Wspólna Komisja zauważyła, że sam kryzys ekologiczny jest odbiciem głębszego kryzysu duchowego. Jako ludzie mamy dbać o porządek w dziele stworzenia, a nie je wyzyskiwać. Jako Europejczycy powinniśmy się solidaryzować z najbiedniejszymi na świecie, którzy są ofiarami naszego braku odpowiedzialności względem stworzenia. Jako Kościoły musimy wziąć odpowiedzialność za bycie dobrymi gospodarzami stworzenia.

Podczas obrad Wspólna Komisja wsparła propozycję z III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Sibiu, aby okres między 1 września a 4 października wykorzystać jako czas na kontemplację nad Bożym dobrem w stworzeniu.

Uczestnicy spotkania uznali też, że Kościoły Europy powinny wziąć czynny udział w Konferencji Klimatycznej OZN w Kopenhadze w grudniu 2009 r.

CCEE i CEC chce kontynuować na lokalnym i europejskim poziomie współpracę w dziedzinach, co do których jest już porozumienie: promocja Biblii i rozpowszechnianie wiedzy na jej temat, ochrona środowiska, migracje, pokój.

Podczas spotkania w Esztergom przeanalizowano pracę Komisji CCEE-CEC do spraw Relacji z Muzułmanami w Europie. Widocznym osiągnięciem Komisji było zorganizowanie w październiku w Brukseli konferencji muzułmańsko-chrześcijańskiej na temat „Obywatele i wierzący w Europie. Chrześcijanie i muzułmanie jako aktywni partnerzy w społeczeństwach europejskich”.

Wspólna Komisja została także poinformowana o działalności Komisji CEC „Kościół i Społeczeństwo” oraz Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, które zajmują się m.in. takimi zagadnieniami jak artykuł 17. Traktatu Lizbońskiego, ochrona danych, ochrona niedzieli jako dnia odpoczynku.

Kolejne posiedzenie Wspólnej Komisji CEC-CCEE odbędzie się od 8 do 11 marca 2010 r. Jego tematem przewodnim będzie migracja.

Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) zrzesza przewodniczących 33 europejskich Konferencji Episkopatów Kościoła Rzymskokatolickiego, w tym Konferencji Episkopatu Polski. Konferencja Kościołów Europejskich (CEC) jest wspólnotą 126 europejskich Kościołów tradycji prawosławnej, protestanckiej, anglikańskiej i starokatolickiej oraz 43 organizacji stowarzyszonych. Polska Rada Ekumeniczna współpracuje z CEC. Wszystkie Kościoły członkowskie PRE są także członkami CEC.

źródło: CEC