Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Kościoły europejskie o migracjach

20 czerwca 2011 Kościoły europejskie o migracjach

Uczestnicy Zgromadzenia Generalnego CCME w Bukareszcie (fot. CCME)

W Bukareszcie odbyło się 18. Zgromadzenie Generalne Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie (CCME). Kościoły nawołują do wzięcia odpowiedzialności za ochronę praw i godności uchodźców.

Zgromadzenie odbyło się od 16 do 19 czerwca. Wzięło w nim udział ponad 50 osób z kilkunastu krajów Europy (Holandia, Belgia, Szwajcaria, Francja, Niemcy, Norwegia, Finlandia, Szwecja, Dania, Wielka Brytania, Polska, Węgry, Czechy, Włochy, Grecja, Cypr). Polską Radę Ekumeniczną reprezentowała Paulina Hławiczka.

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Uchodźcy, który przypada na 20 czerwca, Zgromadzenie Generalne CCME uczciło 60. rocznicę powstania Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców.

Zmiany polityczne w Afryce Północnej są najbardziej aktualnymi przykładami powodującymi ruchy migracyjne ludzi, którzy ryzykują życie, by dosięgnąć Europy. Aby uniknąć strat w ludziach, europejskie Kościoły szanują i traktują poważnie Konwencję Genewską dotyczącą statusu uchodźców, jak też inne międzynarodowe konwencje, które są bazą do prawidłowego i pełnego działania w zakresie migracji. Roszczeniem Kościoła wobec rządów europejskich jest międzynarodowa ochrona uchodźców zgodnie z rzeczonymi konwencjami.

W tym kontekście Zgromadzenie Generalne CCME położyło nacisk na konieczność powzięcia realnej odpowiedzialności za działanie na korzyść zapewnienia wszystkim migrantom i uchodźcom praw i godności, które należą się każdemu człowiekowi. Należy wziąć także odpowiedzialność za język i obrazy, które są stosowane w kontekście tematów migracji, i unikać terminów takich, jak „inwazja”, „napływ migrantów”, a także „ludzkie tsunami”.

Z chrześcijańskiego punktu widzenia istota ludzka jest stworzona na podobieństwo i obraz Boga. Dlatego prawa człowieka i jego godność nie podlegają negocjacji, bez względu na legalny czy nielegalny status osobowy w obrębie takiego czy innego kraju.

Ponadto bieżącym zadaniem Kościołów jest obrona wspólnej przestrzeni wolności i sprawiedliwości, z wdrażaniem tylko takich środków bezpieczeństwa, które nie będą podważały podstawowych wartości Europy i unii, którą ona buduje. Istnieje bowiem potrzeba, by żyć solidarnie nie tylko wewnątrz Europy, ale i poza jej granicami.
ph
________________

Zobacz też: