Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Konsultacja diakonijna w Białymstoku

23 września 2012

Konsultacja diakonijna PRE (Bialystok, 17 IX 2012)

Konsultacja diakonijna PRE w Białymstoku (fot. PRE)

W Białymstoku odbyła się konsultacja diakonijna na temat „Organizacja i prowadzenie świetlic środowiskowych i spółdzielni socjalnych”. Została ona zorganizowana przez Komisję Diakonijną Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS.

Konsultacja miała miejsce 17 września w białostockim Centrum Kultury Prawosławnej. Wzięli w niej udział członkowie Komisji Diakonijnej Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) oraz osoby zaangażowane w pracę diakonijną w Kościołach zrzeszonych w Radzie. Celem podróży było zapoznanie się z działalnością świetlic środowiskowych prowadzonych przez ELEOS w Białymstoku oraz organizacją i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych.

Konsultację rozpoczął modlitwą oraz powitaniem uczestników abp Jakub. Uczestnicy spotkania wzięli udział w zajęciach integracyjnych, wzorowanych na codziennych zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej, które poprowadziły Marta Chomaniuk i Anna Rogacz. Celem zajęć było wzajemne poznanie się uczestników.

W dalszej części programu uczestnicy mieli możliwość spotkania z Bożena Kulikowską, która przekazała informacje o działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykład multimedialny na temat „Organizacja i prowadzenie spółdzielni socjalnych” przedstawił Artur Jopek. Dopełnieniem wykładu była dyskusja i szereg pytań dotyczących organizacji, warunków założenia, wymogów prawnych oraz prowadzenia spółdzielni socjalnych w Polsce.

Ostatnim punktem programu była wizyta w trzech świetlicach socjoterapeutycznych, prowadzonych przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS.

Konsultacje diakonijne i podróże studyjne organizowane przez Komisję Diakonijną PRE pozwalają jej uczestnikom wzbogacić swoją wiedzę oraz zobaczyć różnorodne formy pracy diakonijnej, prowadzonej przez Kościoły w różnych zakątkach naszego kraju.

Michał Dmitruk