Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja w Jałcie

22 października 2012

Konferencja w ramach projektu

Uczestnicy konferencji w Jałcie (fot. PRE)

Na Ukrainie odbyła się międzynarodowa konferencja ekumeniczna „Sztuka współistnienia chrześcijan. Lekcje z historii i wyzwania naszych czasów”. Została zorganizowana w ramach projektu „Pojednanie w Europie. Zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”, koordynowanego przez Polską Radę Ekumeniczną.

Konferencja odbyła się w Jałcie od 4 do 6 października. Wzięli w niej udział przedstawiciele Kościołów, organizacji ekumenicznych z trzech tradycji chrześcijańskich – katolickiej, prawosławnej i ewangelickiej z Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Polski.

Z życzeniami do uczestników konferencji zwrócił się prawosławny metropolita Kijowa i całej Ukrainy Włodzimierz. Tekst jego powitania odczytał sekretarz diecezji symferopolskiej ks. Aleksander Jakuszeczkin. Swoje pozdrowienia i słowo do uczestników skierował także metropolita Symferopolu i Krymu Łazarz, nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Thomas Halikson, zwierzchnik Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie abp Swiatosław Szewczuk oraz bp Uland Spahlinger z Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Ukrainie.

W pierwszym dniu konferencji zaprezentowane zostały referaty na temat historii i obecnej sytuacji dotyczącej współistnienia chrześcijan na kontynencie europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji religijnej we współczesnej Ukrainie. W godzinach popołudniowych odbyła się debata na temat „Być chrześcijaninem dzisiaj: w poszukiwaniu nowej tożsamości”. Uczestnicy dyskutowali o religijnej sytuacji na Ukrainie, możliwościach pojednania oraz wzajemnego zrozumienia i szacunku. Bp Uland Spahlinger porównał sztukę komunikowania się chrześcijan do sztuki gry na instrumencie muzycznym. – By być mistrzem w jednym i drugim, wymaga wiele wysiłku – mówił.

W drugim dniu konferencji zostały zaprezentowane praktyczne przykłady współpracy między chrześcijanami różnych wyznań na Ukrainie, w Polsce, Białorusi i Niemczech. Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusz Lukas przedstawił międzynarodowy projekt „Pojednanie”. Mówił o historii grupy „Pojednanie” i jej działalności prowadzonej w ciągu ostatnich piętnastu lat.

W dalszej części gość z Niemiec Tilo Krause przedstawił projekt „Ekumenicznej drogi”. Założona przez niego grupa organizuje wyjazdy do różnych krajów, aby poznać bliżej różne rodzaje duchowości chrześcijańskiej.

Prezes Ukraińskiej Fundacji Charytatywnej „Dla godności człowieka” Gienia Samborska mówiła o pracy fundacji, której głównym zadaniem jest działalność charytatywna mająca na celu ochronę godności ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności osobistej.

Przedstawiciel Kościoła Prawosławnego z Białorusi Mikołaj Matruńczyk mówił o doświadczeniach ekumenicznej współpracy między chrześcijanami na Białorusi w ramach Międzykościelnej Misji „Chrześcijańska służba społeczna”.

Dziekan Wydziału Teologii Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego (UUK) Wiktor Żukowski zaprezentował ekumeniczne projekty realizowane przez UUK. W szczególności przedstawił program „Tożsamość chrześcijańska i współczesne wyzwania społeczne”. Program ten realizowany jest we współpracy z instytucjami edukacyjnymi Kościoła Rzymskokatolickiego, Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego i wyznań protestanckich. Mówił również o międzywyznaniowych programach szkoleniowych, które funkcjonują na UUK we Lwowie.

Iwan Wasiunik, zastępca przewodniczącego Komitetu do spraw upamiętnienia błogosławionego męczennika Omeljana Kowcza, przedstawił praktyczne przykłady współpracy między chrześcijanami różnych wyznań na Ukrainie. Mówił także o życiu ks. Omeljana Kowcza oraz inicjatywach Komitetu związanych z uczczeniem jego pamięci.

Ostatnim prelegentem był ks. Ihor Shaban. Przedstawił projekt wystawy „Czarnobyl: Ludzie-Miejsca-Solidarność-Przyszłość”, poświęcony 26. rocznicy katastrofy w Czarnobylu.

Po prezentacji projektów odbyła się dyskusja. Konferencja zakończyła się wspólna modlitwą w kaplicy grekokatolickiej w Jałcie.

W konferencji udział wzięli członkowie grupy Pojednanie. Polskę reprezentowali: ks. prof. Zygfryd Glaeser, ks. dr Artur Aleksiejuk, dr Wsiewołod Konach, ks. Ireneusz Lukas oraz Michał Dmitruk.

Michał Dmitruk

Więcej o projekcie „Pojednanie” tutaj