Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Konferencja PNWM

29 października 2013

W Poznaniu miała miejsce doroczna konferencja Jednostek Centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Polską Radę Ekumeniczną, która jest jednostką centralną dla projektów grup młodzieżowych obu krajów wywodzących się z kręgów Kościołów zrzeszonych w PRE, reprezentował ks. Michał Dmitruk.

Konferencja odbyła się od 21 do 23 października. Uczestniczyli w niej przedstawiciele jednostek centralnych z Polski i Niemiec. Pierwszego dnia konferencji miało miejsce oficjalne jej otwarcie oraz część sprawozdawcza referatów wsparcia wymiany szkolnej i pozaszkolnej.

Drugi dzień konferencji był bardziej praktyczny, ponieważ odbyły się różne grupy robocze oraz tzw. „knowledge café”, podczas których zastanawiano się wspólnie nad tym, w jaki sposób popularyzować spotkania młodych Polaków i Niemców, jak budować współpracę pomiędzy organizacjami partnerskimi, a także jak – na przykład poprzez publikacje czy programy specjalistyczne – metodycznie bardziej wspierać animatorów wymian. Podczas „knowledge café” każdy uczestnik miał możliwość wypowiedzenia się na tematy dotyczące przyszłości jednostek centralnych, przyszłości konferencji, przyszłych kierunków działania oraz publikacji PNWM.

Przedstawiciele jednostek centralnych wzięli udział w grupach roboczych dotyczących różnych obszarów pracy w PNWM. Na życzenie uczestników została stworzona grupa robocza „Między nami jednostkami”, w której przedstawiciele różnych organizacji mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych ze swoją pracą i współpracą z PNWM, a także problemami i sposobami ich rozwiązywania.

Doroczna konferencja jednostek centralnych PNWM jest doskonałą okazją do spotkań, wymiany doświadczeń, a także indywidualnych konsultacji z pracownikami biur PNWM w Warszawie i Poczdamie.

MD/pnwm.org