Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Konferencja o Biblii Ekumenicznej

7 października 2019 Konferencja o Biblii Ekumenicznej

(fot. Grażyna Kostkiewicz-Górska)

 

W Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja „Biblia Ekumeniczna – jedność w różnorodności”. Jej uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatów o ekumenicznym przekładzie Biblii, a także o innych aspektach działalności ekumenicznej.

Konferencja miała miejsce 30 września w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie. Została zorganizowana z inicjatywy dyrektora biblioteki Sławomira Szenwalda. Oddział Gorzowski Polskiej Rady Ekumenicznej wraz z Klubem Inteligencji Katolickiej i Oddziałem Gorzowskim Polskiego Towarzystwa Historycznego byli współinicjatorami tego wydarzenia.

To pierwsza w Gorzowie konferencja z udziałem Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Reprezentująca je dyrektor Małgorzata Platajs wygłosiła wykład pt. „Polskie przekłady Biblii w działalności Towarzystwa Biblijnego w Polsce”. Członek kolegium tłumaczy Biblii Ekumenicznej ks. Roman Lipiński z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przedstawił zebranym wykład „Problemy zespołu tłumaczy przekładu ekumenicznego Nowego Testamentu na przykładzie pracy nad wierszem 18 i 19 rozdziału 7 Ewangelii według św. Marka”. O. dr Michał Baranowski z Wyższego Seminarium Duchownego  oo. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach podzielił się refleksją na temat „Przygotowanie tłumaczenia księgi Izajasza. Przebieg prac i jej wyzwania na przykładzie wybranych tekstów”. Prof. Kalina Wojciechowska z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wygłosiła wykład pt. „Tradycja pozakanoniczna i wczesnochrześcijańska jako punkt wyjścia dla ekumenicznego komentarza do Listu św. Judy (na przykładzie Jd 14–15)”.

Ks. dr Tadeusz Kuźmicki z Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego zaprezentował zagadnienie „Od konfliktu do komunii. Kamienie milowe ruchu ekumenicznego”. Pastor dr Tobias Kirchhoff, duszpasterz studentów na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, przedstawił temat „Aporie przekładu ekumenicznego Biblii w teologii niemieckojęzycznej”. Dr hab. Paweł A. Leszczyński, sekretarz Oddziału Gorzowskiego PRE, przybliżył zgromadzonym myśl społeczno-etyczną Światowej Rady Kościołów w latach 1948–2019. Ks dr Mariusz Jagielski z Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze wygłosił ostatni wykład pt. „Czy Biblia jednoczy chrześcijan? Pytanie postawione przez o. Yvesa Congara”. Całość obrad moderowała dr Katarzyna Sanocka-Tureczek, pracownik naukowy biblioteki.

Zwieńczeniem konferencji był koncert organowy, który się odbył w katolickim kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego z inicjatywy dyrektora Sławomira Szenwalda. Stale aktualna tematyka Biblii Ekumenicznej miała w tym dniu w Gorzowie autentyczny wymiar ekumeniczny, międzywojewódzki i transgraniczny.

Na konferencji obedni byli m.in. ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp Tadeusz Lityński, superintendent okręgu zachodniego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego ks. Sławomir Rodaszyński, ks. Krzysztof Kłusek z Parafii Ewangelicko-Metodystycznej w Czarnkowie i Chodzieży, proboszcz rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej w Gorzowie ks. prałat Zbigniew Kobus, przewodniczący zarządu Ekumenicznego Centrum Europejskiego we Frankfurcie nad Odrą ks. Christoph Bruckhoff (wraz z delegatami), proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie i przewodniczący Oddziału Szczecińskiego PRE ks. Sławomir Sikora, dzięki życzliwości którego w gmachu gorzowskiej książnicy została otworzona (przywieziona przez niego) wystawa o tolerancji, na stałe będąca w szczecińskiej parafii luterańskiej. Obecne były też parlamentarzystki Ziemi Lubuskiej, a także wierni gorzowskich Kościołów PRE, członkowie KIK, PTH, seniorzy i młodzież szkolna.