Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Konferencja młodych teologów w ChAT

31 maja 2016 Konferencja młodych teologów w ChAT

fot. organizatorzy konferencji


Podczas I Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Teologów wyniki swoich badań zaprezentowali młodzi teologowie z różnych uczelni. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele kilku wyznań chrześcijańskich, a poruszana tematyka dotyczyła bardzo różnych dziedzin.

Konferencja miała miejsce 27 maja w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT). Jej organizatorami były samorządy studenckie ChAT oraz Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Sympozjum miało dać okazję młodym teologom – studentom i doktorantom – do prezentacji wyników ich badań w zakresie teologii, religioznawstwa i nauk społecznych.

Wystąpiło ponad dwadzieścioro prelegentów z różnych uczelni i wyznań. Byli wśród nich ewangelicy reformowani, luteranie, mariawici, prawosławni, rzymscy katolicy, a także przedstawiciele tradycji ewangelikalnej. Tematyka prezentacji dotyczyła m.in. dogmatyki, duszpasterstwa, sakramentów, liturgiki, historii Kościoła, diakonii, religijności, stereotypów narodowościowych i wyznaniowych, konfliktów religijnych.

Najlepsze referaty, spełniające wymagania redakcyjne i recenzenckie, mają być opublikowane w „Roczniku Teologicznym” ChAT oraz w wydawanym przez EWST czasopiśmie „Theologica Wratislaviensia”.

Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy wzięli udział w mszy świętej w warszawskim kościele mariawickim oraz spotkaniu integracyjnym w tamtejszej parafii.