Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Konferencja komisji i oddziałów PRE

12 listopada 2012

Konferencja Komisji o Oddzialow Polskiej Rady Ekumenicznej (fot. Michal Karski)

ks. Ireneusz Lukas, prof. Grażyna Matyszkiewicz i abp Jeremiasz (fot. Michał Karski)

Marzy mi się, że aby Polska Rada Ekumeniczna była inicjatorką dialogu teologicznego i eklezjologicznego – mówił abp Jeremiasz podczas Dorocznej Konferencji Przedstawicieli Komisji i Oddziałów Regionalnych Polskiej Rady Ekumenicznej.

Konferencja odbyła się 12 listopada w Centrum Luterańskim w Warszawie. Wzięli w niej udział członkowie zarządu, przedstawiciele komisji i oddziałów, a także pracownicy biura Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).

Jako chrześcijanie powinniśmy być jak najbardziej wrażliwi na to, co jest poza naszymi głównymi zainteresowaniami – powiedział na początku spotkania prezes PRE abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego. Dlatego na konferencję zaproszono prof. Grażynę Matyszkiewicz z Akademii Teatralnej, która zaprezentowała perspektywę ludzi kultury i sztuki w obliczu wyzwań współczesności.

Prof. Matyszkiewicz mówiła o współczesnym teatrze. Zwracała uwagę na to, jak sytuacja społeczno-polityczna wpływała na formy teatralne. Po wojnie teatr posługiwał się głównie aluzją i metaforą, po 1989 r. – w nowej sytuacji – sięga po ironię i szyderstwo. Współcześnie dostrzegalne są dwa główne trendy: skupienie na podróży do siebie samego (wpływy Krystiana Lupy) oraz teatr doc, starający się być wykładnią bólu społecznego (główny ośrodek tego nurtu to Wałbrzych).

Prelegentka opowiadała też o relacjach teatr-Kościół. – Stan wojenny spowodował powrót wielu ludzi teatru do Kościoła, który wtedy dawał sferę wolności wypowiedzi. Niestety, nie zauważył, że w pewnym momencie przestał być jedyną sferą wolności – mówiła. Zwracała uwagę na to, że w dobie laicyzacji życia język zbliża się do języka kościelnego. Wskazywała też na analogie między teatrem a Kościołem. – W obu przypadkach są trzy elementy: nadawca, odbiorca i komunikat. Często mamy tak zakodowaną melodię komunikatu, że nie badamy jej skuteczności. Tymczasem trzeba wywoływać w sobie wrażenie pierwszego razu – mówiła prof. Matyszkiewicz.

Druga część konferencji miała charakter sprawozdawczy. Prezes PRE abp Jeremiasz mówiąc o relacjach z Kościołem Rzymskokatolickim określił je jako bardzo dobre. W dialogu tym w ostatnim czasie wypracowano dwa dokumenty: o małżeństwach mieszanych wyznaniowo i o ochronie stworzenia. Pierwszy czeka na aprobatę ze strony Watykanu i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, drugi ma być podpisany w styczniu. Trwają prace nad kolejnym – o świętowaniu niedzieli.

Abp Jeremiasz mówił również o „Wspólnym przesłaniu do narodów Polski i Rosji”, podpisanym w sierpniu przez rzymskokatolicką Konferencję Episkopatu Polski i Rosyjski Kościół Prawosławny. Początkowo w pracach nad tym dokumentem brały również udział Polska Rada Ekumeniczna i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, które potem się jednak wycofały, by nie komplikować tych prac. – Na posiedzeniu przezydium PRE zdecydowaliśmy, że będziemy podejmować próby zbliżenia polsko-rosyjskiego. Chcemy zapraszać młodzież rosyjską, by zobaczyła życie parafialne Kościołów PRE i Kościoła Rzymskokatolickiego. Projekt ten jest na razie w fazie opracowania – mówił abp Jeremiasz.

Bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego przekazał informację o przygotowaniach materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 i 2013. – Boleję na tym, że w Kościołach PRE broszury z tymi materiałami trafiają prawie tylko do duchownych, a nie do szerszego grona odbiorców – powiedział.

Swoje sprawozdania przekazali przedstawiciele oddziałów regionalnych Polskiej Rady Ekumenicznej. Zależnie od regionu różnie układają się relacje zarówno z Kościołami zrzeszonymi, jak i niezrzeszonymi w PRE.

O swoich pracach opowiadali także przedstawiciele komisji PRE. Elżbieta Byrtek z komisji wychowania chrześcijańskiego mówiła o planowanym na przyszły rok V Ekumenicznym Forum Katechetycznym i o trudnościach związanych z zatrudnianiem na pełne etaty katechetów Kościołów mniejszościowych. Biruta Pachnik z komisji diakonijnej opowiadała o warsztatach na temat świetlic środowiskowych i spółdzielni socjalnych, które odbyły się w Białymstoku. Ks. Dominik Miller z komisji młodzieżowej mówił o budowaniu kontaktów z młodzieżą w oddziałach regionalnych. Diakon Halina Radacz z komisji mediów wskazywała na potrzebę powołania redakcji ekumenicznej w Polskim Radiu, na wzór takiej, jaka jest w TVP. Jerzy Sojka z komisji dialogu mówił, że prace tej komisji są obecnie skoncentrowane na eklezjologii. Zapraszał też na sympozjum na ten temat, które odbędzie się 27 listopada.

Na koniec konferencji głos zabrał ponownie abp Jeremiasz, który zwrócił uwagę na dwa zadania, które powinna podjąć Polska Rada Ekumeniczna: wspieranie dialogu polsko-rosyjskiego oraz prowadzenie dialogu teologicznego. – Na poziomie Światowej Rady Kościołów, nie chcąc spowodować rozejścia się różnych Kościołów, zaniechano dialogu teologicznego. To jest błąd. Marzy mi się, że aby PRE była inicjatorką dialogu teologicznego i eklezjologicznego – powiedział prezes PRE.

mk