Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja Komisji i Oddziałów PRE

16 listopada 2010

W Warszawie odbyła się doroczna konferencja przedstawicieli Komisji i Oddziałów Polskiej Rady Ekumenicznej. Omawiano na niej działalność Rady w minionym roku.

Spotkanie odbyło się 15 listopada w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Wzięli w nim udział prezes Rady abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego, członkowie prezydium PRE bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, bp Wiktor Wysoczański z Kościoła Polskokatolickiego, dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a także przedstawiciele Komisji, Oddziałów regionalnych i biura PRE.

W swym wprowadzeniu do konferencji prezes Rady abp Jeremiasz przypomniał krótko historię PRE. Mówił m.in. o jej roli w pojednaniu polsko-niemieckim. Wyraził również ubolewanie, iż obecnie spotkania ekumeniczne cierpią na brak dobrej frekwencji. Zaproponował dwa obszary działań, na których warto się skoncentrować w pracy ekumenicznej. Pierwszym jest zaangażowanie w lokalne sprawy społeczne. Jak zauważył abp Jeremiasz, nie można organizować jedynie nabożeństw ekumenicznych. Trzeba też włączyć się w pracę na rzecz potrzebujących pomocy. Po drugie – należy stworzyć ekumeniczne grupy biblijne. – Trzeba przywrócić ducha reformacji w ruchu ekumenicznym – powiedział prezes Rady.

Działalność Polskiej Rady Ekumenicznej na szczeblu centralnym omówił jej dyrektor ks. Ireneusz Lukas. Chronologicznie przedstawił zebranym zaangażowanie Rady zarówno na polu krajowym, jak i zagranicznym. Mówił m.in. o zorganizowanej przez PRE podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zbiórce na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti (zebrano 34,8 tys. zł), spotkaniach z władzami państwowymi, konferencjach ekumenicznych. W ramach relacji z Kościołem Rzymskokatolickim odbyły się dwa posiedzenia Komisji ds. Dialogu PRE i Konferencji Episkopatu Polski. Spowolnieniu uległ proces przyjęcia wspólnego dokumentu ekumenicznego w sprawie małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej. Tekst dokumentu jest gotowy (można go przeczytać tutaj) i Polska Rada Ekumeniczna czeka obecnie na ruch ze strony katolickiej. Ks. Lukas mówił też o działalności Rady na polu międzynarodowym. Przejawiało się to m.in. w uczestnictwie w konferencjach międzynarodowych, zaangażowaniu na rzecz pojednania polsko-rosyjskiego czy realizacji projektów PRE – „Znaki Nadziei” i „Pojednanie”. W tym kontekście Michał Dmitruk z biura Rady przedstawił zebranym możliwości, jakie daje uczestnictwo PRE w realizacji projektów Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Ks. Lukas opowiedział również o zaangażowaniu Polskiej Rady Ekumenicznej w przygotowaniu materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2012 r. (materiały na ten rok dla całego świata przygotowują Kościoły polskie).

O serwisie internetowym Polskiej Rady Ekumenicznej mówił jego redaktor Michał Karski, który zwrócił uwagę na wzrost zainteresowania tym serwisem ze strony internautów względem roku poprzedniego. Następnie głos zabrali przedstawiciele oddziałów regionalnych PRE, którzy mówili o działalności w ich lokalnych środowiskach. Przedstawiono szereg ciekawych inicjatyw ekumenicznych. W Poznaniu co roku odbywa się Ekumeniczne Święto Biblii, Oddział Łódzki przygotowuje cotygodniowy program w lokalnym radiu, w Warszawie co miesiąc można uczestniczyć w trzech nabożeństwach ekumenicznych w różnych kościołach, Oddział Śląski ściśle współpracuje z katolickim Caritas, w Gdańsku co roku 1 listopada odbywa się modlitwa na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy – to tylko część lokalnych inicjatyw. Oddziały regionalne nawiązują kontakty nie tylko z Kościołem Rzymskokatolickim, ale również z Zielonoświątkowym, Adwentystów Dnia Siódmego, a także z gminami żydowskimi i muzułmańskimi. Nie brakuje też problemów – małe zaangażowanie niektórych Kościołów lokalnych w kontakty ekumeniczne, trudności związane z kościelnymi nieruchomościami czy finansowaniem nauczania religii wyznań mniejszościowych w punktach katechetycznych.

Podczas konferencji swoją działalność zaprezentowały również Komisje Polskiej Rady Ekumenicznej. Następnie uczestnicy spotkania dyskutowali o różnych sprawach związanych z życiem ekumenicznym w Polsce. W świetle problemów z godziną emisji telewizyjnych programów ekumenicznych pod rozwagę został przedstawiony pomysł stworzenia internetowej telewizji ekumenicznej. Zaproponowano również, aby Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej podpisały między sobą dokument w sprawie małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej. Mogłoby to je wzmocnić w rozmowach w Kościołem Rzymskokatolickim na ten temat.

mk

fot. mk