Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Konferencja Komisji i Oddziałów PRE

17 listopada 2009

W Warszawie odbyła się doroczna konferencja przedstawicieli Komisji i Oddziałów Regionalnych Polskiej Rady Ekumenicznej. Podczas obrad referat wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich.

Konferencja miała miejsce 16 listopada w warszawskim Centrum Luterańskim. Wzięli w niej udział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego, członkowie prezydium Rady bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, bp Janusz Jagucki z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp Wiktor Wysoczański z Kościoła Polskokatolickiego, dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas, a także przedstawiciele Komisji, Oddziałów Regionalnych i Biura PRE. Gośćmi konferencji byli Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski oraz jego wrocławski pełnomocnik terenowy dr Maciej Lis.

Spotkanie rozpoczęło się pieśnią „Kiedy ranne wstają zorze”, po czym krótką modlitwę i rozważanie biblijne poprowadził abp Jeremiasz. Następnie Janusz Kochanowski wygłosił referat na temat „Kościoły i mniejszości religijne w Polsce w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich”. Swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia kształtowania się zapisów

konstytucyjnych i ustawowych, odnoszących się do relacji państwo-Kościół. Przedstawił też pewne przejawy działalności instytucji Rzecznika w zakresie praw obywatelskich związanych z religią. Mówił o interwencjach związanych z wprowadzaniem i organizacją nauczania religii w szkołach, nierespektowaniem świąt mniejszości religijnych, obowiązkiem uczestnictwa służb mundurowych w ceremoniach religijnych. – Dostrzegam ogromne znaczenie religii w życiu publicznym, jednak nie dotyczy to życia politycznego. Państwo nie powinno wspierać żadnego konkretnego wyznania, religii, czy Kościoła. Dlatego relacje państwa i Kościoła określamy mianem wzajemnej niezależności czy autonomii, by okazać, że władza państwowa i władza kościelna funkcjonują w odrębnych porządkach. Taki właśnie wzajemny – ale zarazem przyjazny – rozdział tronu i ołtarza jest podstawowym wyznacznikiem mojego stanowiska w zakresie relacji państwa z Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz realizacji konstytucyjnej zasady wolności sumienia i religii – mówił Rzecznik Praw Obywatelskich. Dr Kochanowski odniósł się także do niedawnego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie krzyży we włoskich szkołach. Trybunał orzekł, iż krzyże te naruszają wolność religijną uczniów. Rzecznik krytycznie skomentował ten wyrok. – Nie powinniśmy się wstydzić krzyży w szkolnych klasach. Powinniśmy się raczej czuć zakłopotani decyzjami, które podważają podstawowe wartości naszego społeczeństwa – powiedział (pełny tekst referatu dr. Janusza Kochanowskiego w pliku pdf tutaj).

Po referacie był czas na dyskusję. Uczestnicy konferencji opowiadali dr. Kochanowskiemu o różnych przypadkach nieposzanowania praw przez władze publiczne, m.in. w zakresie własności kościelnej czy praw do dni wolnych w święta mniejszości religijnych. Rzecznik zachęcał do oficjalnego zgłaszania tych spraw do niego, aby mógł się nimi zająć.

Następnie referat wygłosił dr Maciej Lis, wrocławski pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, a także reprezentant Polskiej Rady Ekumenicznej w Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Zwrócił uwagę, że od wprowadzenia w życie konstytucji, czyli od 12 lat, jest ona nie wykonywana w zakresie zawarcia umów między państwem a Kościołami. Opowiadał również o pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego, jej problemach w konsultacjach przy tworzeniu aktów prawnych, a także o trudnościach związanych z przekazywaniem przez Urząd Skarbowy pieniędzy z jednego procenta podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Działalność Polskiej Rady Ekumenicznej w minionym roku zaprezentował jej dyrektor ks. Ireneusz Lukas. Podkreślił, że PRE to nie tyle jej warszawskie biuro, ale działalność Oddziałów Regionalnych. Mówił o bardzo zróżnicowanych formach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w całej Polsce. Wymienił konferencje organizowane przez Radę bądź takie, na których obecni byli jej przedstawiciele. Do sukcesów zaliczył wydanie książki „W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie” oraz przygotowanie projektu dokumentu ekumenicznego „Małżeństwo chrześcijańskie o różnej przynależności wyznaniowej” (tekst projektu tutaj). Jak mówił, jest bardzo wiele zapytań do PRE w sprawie tego dokumentu. Ks. Lukas opowiadał też o licznych kontaktach zagranicznych Rady: ze Światową Radą Kościołów, Konferencją Kościołów Europejskich, Ekumeniczną Radą Młodzieży w Europie, Kościołem Ewangelickim Niemiec, radami ekumenicznymi w krajach grupy wyszehradzkiej. Wśród planów na przyszłość wymienił przygotowanie w Warszawie konferencji rad ekumenicznych krajów grupy wyszehradzkiej w 2010 r., podkreślenie obecności PRE i Kościołów w czasie przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej w 2011 r. oraz Euro 2012. O serwisie internetowym Rady opowiadał jego redaktor Michał Karski, który podkreślił, jak ważne jest obecnie rzetelne prezentowanie działalności instytucji w internecie.

Następnie miała miejsce dyskusja, w czasie której uczestnicy konferencji mieli okazję odnieść się do tego, co zostało powiedziane, a także przekazać informacje ze swojej działalności. Bp Janusz Jagucki z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego podkreślił konieczność rozwijania serwisu internetowego PRE. Przewodniczący Komisji mediów ks. sup. Zbigniew Kamiński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego mówił o bardzo złej porze nadawania programów ekumenicznych w mediach publicznych i bezsilności Rady w zmianie tego stanu rzeczy. Wiceprzewodnicząca Komisji kobiet Aldona Karska z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego opowiadała o niedawnej Ogólnopolskiej Ekumenicznej Konferencji Kobiet w Konstancinie-Jeziornie na temat „Zdrowie kobiety” (pisaliśmy o tym tutaj). Mówiła też o potrzebie informacji o działalności kobiet w Oddziałach regionalnych PRE.

Konferencję podsumował abp Jeremiasz. Stwierdził, iż jego marzeniem jest, aby Oddziały regionalne nawiązywały kontakty z sąsiednimi Oddziałami regionalnymi i wspólnie działały. Mówił też o ważnych wydarzeniach ekumenicznych na gruncie lokalnym, np. o Święcie Biblii w Poznaniu i Warszawie czy koncertach chórów różnych wyznań we Wrocławiu. – Referaty dr. Janusza Kochanowskiego i dr. Macieja Lisa pokazują, że są możliwości działania i oddziaływania – zauważył prezes PRE. Dodał też, że Rada ma bardzo dobrą opinię w różnych sferach, w tym w środowiskach politycznych.

W końcowej modlitwie wspomniany został ks. Jan Hause, duchowny luterański i wieloletni przewodniczący Warszawskiego Oddziału PRE, który zmarł w czerwcu.

mk

________________________

Tekst referatu dr. Janusza Kochanowskiego „Kościoły i mniejszości religijne w Polsce w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich” tutaj (plik pdf)