Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja kobiet o przemocy

17 listopada 2008

W Bratoszewicach koło Łodzi odbyła się Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet. Kilkadziesiąt uczestniczek dyskutowało o przemocy wobec dzieci, a także o zdrowiu i przyszłorocznym Światowym Dniu Modlitwy.

Konferencja odbyła się od 14 do 16 listopada. Została zorganizowana przez Komisję Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej, przy współudziale Krajowego Komitetu Światowego Dnia Modlitwy. W spotkaniu wzięło udział 37 kobiet z różnych Kościołów zrzeszonych w PRE oraz z Kościoła Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego. Obrady prowadziła wiceprzewodnicząca Komisji Kobiet PRE – Aldona Karska.

Tematem przewodnim konferencji była „Przemoc wobec dzieci”, a mottem – hasło biblijne z listu św. Pawła do Kolosan:

Ojcowie, nie rozdrażniajcie swoich dzieci, aby nie traciły ducha (Kol. 3,21). Zaproszeni prelegenci – mgr Joanna Paszta i ks. Paweł Lewicki – omówili różne formy przemocy, z uwzględnieniem przemocy rówieśniczej. Pokazali też, jak przemoc doznana w dzieciństwie może odbić się na życiu i osobowości dorosłego człowieka. Przedstawione referaty wywołały duże poruszenie i ożywiły dyskusję.

Druga część Konferencji była poświęcona przygotowaniom do Światowego Dnia Modlitwy 2009. Uczestniczki Konferencji zapoznały się z liturgią przygotowaną na ŚDM 2009 przez kobiety z Papui – Nowej Gwinei.

Podczas spotkania w Bratoszewicach poruszono również zagadnienia związane ze zdrowiem kobiet. Uczestniczki zostały zapoznane z liczbami zachorowań Polek na nowotwory, a także z możliwościami badań profilaktycznych. Zaapelowano, aby w swoich środowiskach propagować zgłaszanie się na proponowane badania.

Gościem konferencji była koordynatorka pracy kobiet w Kościele Luterańskim Obwodu Kaliningradzkiego – Nadieżda Tiptienko.

W niedzielę, 16 listopada, uczestniczki konferencji wzięły udział w nabożeństwie w Kościele Starokatolickim Mariawitów w Lipkach.

ak

fot. Jadwiga Znajdek