Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja Jednostek Centralnych PNWM

9 listopada 2009

W Krzyżowej odbyła się doroczna Konferencja Jednostek Centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – organizacji działającej na rzecz pojednania między Polakami a Niemcami.

Jedną z jednostek centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) jest Polska Rada Ekumeniczna, która koordynuje współpracę finansową i programową grup młodzieżowych z Polski i Niemiec, wywodzących się z kręgów kościelnych. Konferencja w Krzyżowej miała miejsce od 26 do 28 października. Wzięli w niej udział przedstawiciele jednostek centralnych z Polski i Niemiec, reprezentant Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, nauczyciele historii, animatorzy spotkań polsko-niemieckich oraz przedstawiciele instytucji i organizacji z regionu, zaangażowani we współpracę polsko-niemiecką. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował Michał Dmitruk z Biura PRE w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło się we Wrocławiu prezentacją nowej publikacji historycznej PNWM: „Polska-Niemcy. Wojna i pokój” oraz debatą na temat „Oczekiwania i potrzeby edukacji historycznej w obu krajach. Polsko-niemiecki podręcznik do historii”. Podczas drugiej części konferencji, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej, uczestnicy wysłuchali sprawozdań zarządu i referatów wspierania wymiany szkolnej i pozaszkolnej. Dla jednostek centralnych zaprezentowane zostały nowe wytyczne pracy na rok 2010 oraz projekt nowej strony internetowej PNWM.

Kolejnym punktem konferencji była praca w grupach roboczych dla początkujących i zaawansowanych o następującej tematyce:

  • Współpraca w obszarze szkolnej i pozaszkolnej pracy z młodzieżą
  • Wspieranie jakości w wymianie
  • Strategia zdobywania uczestników i wspierania animatorów wymiany
  • Dwujęzyczność spotkań polsko-niemieckich
  • Historia w wymianie polsko-niemieckiej

W grupach roboczych uczestnicy poznawali pracę różnych instytucji i organizacji w wymianie młodzieży, trudności w organizacji spotkań oraz mieli możliwość wyrażenia swoich opinii, przedstawienia pomysłów dotyczących aktualnej i przyszłej współpracy jednostek centralnych z Biurem PNWM w Warszawie i Poczdamie. Fachowi pracownicy PNWM służyli każdemu swoją pomocą i radą.

W części podsumowującej wszyscy uczestnicy mieli możliwość wysłuchania krótkich sprawozdań z poszczególnych grup roboczych oraz zapoznania się z modułem oprogramowania dla jednostek centralnych.

Tego typu spotkania służą lepszemu poznaniu się ludzi zaangażowanych w polsko-niemiecką wymianę młodzieży, pomagają w wymianie wielu cennych uwag, spostrzeżeń oraz wypracowaniu metod ułatwiających pracę jednostek centralnych.

MD

____________

więcej o Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży tutaj