Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Konferencja grupy Pojednanie

23 listopada 2015

Konferencja „Droga do przyszlosci poprzez pojednanie” w ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kosciolow na Ukrainie, Bialorusi, w Polsce i w Niemczech”, Ukraina

fot. ks. Ihor Shaban


O różnych aspektach pojednania dyskutowano na konferencji „Droga do przyszłości poprzez pojednanie”, zorganizowanej w ramach projektu ekumenicznego „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”.

Konferencja odbyła się 11 listopada w Charkowie na Ukrainie. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych wyznań i Kościołów oraz organizacji z czterech krajów uczestniczących w projekcie.

Uczestnicy sympozjum wysłuchali referatów poruszających tematykę różnych aspektów pojednania. Andrzej Jurasz z Ministerstwa Kultury Ukrainy podzielił się refleksjami dotyczącymi głównego tematu konferencji. Następnie ks. prof. Zygfryd Gleaser z Uniwersytetu Opolskiego (współprzewodniczący grupy roboczej Pojednanie) przedstawił społeczne aspekty pojednania, skupiając się na historii, celu, zadaniach i misji projektu „Pojednanie w Europie”. Z antropologicznymi aspektami pojednania zaznajomił uczestników prof. Myrosław Marynowycz, prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Referat „Kościelne aspekty pojednania” zaprezentował ks. Siergiej Mowsiesian, prorektor ds. naukowych Instytutu Teologii Uniwersytetu Białoruskiego w Mińsku, natomiast teologiczne aspekty pojednania omówił w swoim wystąpieniu docent Oleksandr Filonenko z Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina.

W referatach dotyczących różnych aspektów pojednania mówiono o potrzebie oczyszczenia pamięci, wyznania win, pokuty i wewnętrznej przemiany. Wielokrotnie podkreślano, że nawet, gdy konflikt trwa parę dni, to pojednanie ciągnie się latami. Wymaga ono zmiany nastawienia dwóch stron, gdyż pojednanie (ros. primirenijemir to pokój) to nie tymczasowe zawieszenie broni (ros. peremirije). W swoich wypowiedziach uczestnicy odwoływali się do słów z Ewangelii, w których Chrystus ukazuje nam drogę do pojednania, sam będąc drogą, prawdą i życiem. Podkreślono także imperatyw pojednania – wszyscy chrześcijanie są zobowiązani do niesienia idei pojednania, co podkreśla ważność i znaczenie projektu „Pojednanie w Europie”.

W części popołudniowej miała miejsce prezentacja projektów socjalnych koordynowanych przez różne organizacje kościelne i świeckie na Ukrainie, które niosą pomoc dzieciom, ludziom w potrzebie, szczególnie dotkniętych działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy. Wieczorem odbyło się także spotkanie z bp. Stanisławem Szyrokoradiukiem, ordynariuszem diecezji charkowsko-zaporoskiej Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w ekumenicznej modlitwie na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie.

W ramach pobytu grupy Pojednanie na Ukrainie w Kijowie odbyły się spotkania z przedstawicielami Kościoła Prawosławnego – metropolitą ługańskim Mitrofaneem, przewodniczącym Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, oraz ks. Mikołajem Danilewiczem, a także przedstawicielem Kościoła Greckokatolickiego bp. Bogdanem Dziurachem, kierownikiem administracji Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i sekretarzem Synodu Biskupów tego Kościoła. Rozmowy dotyczyły obecnej sytuacji na Ukrainie, zadań, jakie stoją przed Kościołami w obliczu konfliktu na Ukrainie, oraz możliwości pojednania i współpracy między ukraińskimi Kościołami. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Kijewo-Pieczerskiej Lawry oraz miejsc związanych z zamieszkami na kijowskim Majdanie.

ks. Michał Dmitruk


Zobacz też:
projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”


Poniżej fotorelacja z konferencji (fot. ks. Ihor Shaban, ks. Michał Dmitruk)