Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Konferencja europejska w Niemczech

3 grudnia 2009

W Ewangelickiej Akademii Villigst w Schwerte w Niemczech odbyła się konferencja „Europa – 20 lat po 1989 roku. Bilans i perspektywy”. Jej organizatorem był Instytut d.s. Kościoła i Społeczeństwa Kościoła Ewangelickiego Westfalii.

Konferencja miała miejsce od 20 do 22 listopada. Wzięli w niej udział przedstawiciele z Niemiec, Polski, Czech, Białorusi, Łotwy, Węgier oraz Rumunii. Polskę reprezentowali ks. Adam Pilch, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, Kornelia Pilch oraz Michał Dmitruk z Biura Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło się referatem Inty Putniny z Łotwy nt. „Bilans nadziei: 20 lat po zmianach w Europie”. Prelegentka przedstawiła sytuację na Łotwie po 1989 r., a także zmiany jakie zaszły w tym kraju po wstąpieniu do Unii Europejskiej oraz sytuację ekonomiczną i społeczną w ostatnich kilku miesiącach.

W trakcie drugiej części konferencji uczestnicy wysłuchali kilku referatów: „Unia Europejska i integracja Europy: sytuacja, wyzwania i perspektywy” Helmuta Kuhne, „Europa i Rosja. Określenie relacji między zachodem a wschodem” ks. Adama Pilcha oraz „Kryzys neoliberalizmu? Unia Europejska w globalnym świecie” Clemensa Rode.

Podczas pracy w grupach roboczych uczestnicy konferencji mogli wymienić zdania na temat obecnej sytuacji w swoim kraju, Unii Europejskiej, problemów społecznych oraz skutków kryzysu w różnych dziedzinach codziennego życia.

Kolejnego dnia konferencji przedstawiciele Kościołów z Niemiec, Łotwy, Czech i Białorusi opowiadali o wkładzie Kościołów w obliczu zmieniającego się świata. Mówiono, iż Kościół powinien przede wszystkim wyjść do ludzi, angażować się w pojednanie między narodami i wzajemne zrozumienie oraz służyć pomocą swoim wiernym. Każdy Kościół musi wypracować własne metody, by wraz z ludźmi pomagać ofiarom tych ciężkich czasów. Tylko wspólne działania i inicjatywy mają sens.

MD