Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Konferencja dyrektorów krajowych rad ekumenicznych

20 maja 2013 Konferencja dyrektorów krajowych rad ekumenicznych

W Helsinkach odbyło się doroczne spotkanie dyrektorów i sekretarzy generalnych krajowych rad ekumenicznych w Europie. Dyskutowano o roli krajowych rad ekumenicznych w życiu publicznym. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował jej dyrektor ks. Ireneusz Lukas.

Spotkanie miało miejsce od 14 do 16 maja. Wzięli w nim udział przedstawiciele rad ekumenicznych z kilkunastu krajów europejskich, a także reprezentanci Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich.

W pierwszej części spotkania uczestnicy przedstawili sprawozdania z działalności krajowych rad ekumenicznych. Mówili o lokalnej sytuacji ekumenicznej, prezentowali najważniejsze wydarzenia, a także wymieniali swoje doświadczenia na temat roli rad ekumenicznych w życiu publicznym poszczególnych krajów. Spektrum tych doświadczeń okazało się duże – od dobrej współpracy ze światem polityki po marginalizację roli Kościołów i rad ekumenicznych w życiu publicznym.

Przedstawiciel Światowej Rady Kościołów (ŚRK) ks. dr Daniel Buda opowiedział o aktualnej sytuacji Kościołów prawosławnych na świecie i ich współpracy z ŚRK. Podkreślił, że wszystkie Kościoły prawosławne należące do ŚRK nominowały delegatów na Zgromadzenie Ogólne ŚRK, które odbędzie się w Pusan w Korei Płd. na przełomie października i listopada. Uczestnicy spotkania rozmawiali także o przygotowaniach do Zgromadzenia Ogólnego w kontekście sytuacji politycznej na Półwyspie Koreańskim.

Ważnym punktem konferencji było wystąpienie sekretarza generalnego Konferencji Kościołów Europejskich (KKE) ks. dr. Guy Liagre’a. Jego sprawozdanie dotyczyło nie tylko bieżącej działalności KKE, ale także przygotowań do Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji, które odbędzie się w Budapeszcie na Węgrzech od 3 do 8 lipca. Podczas Zgromadzenia przedstawiony zostanie raport na temat reformy KKE, który przygotowała Grupa Robocza, powołana w tym celu na poprzednim Zgromadzeniu Ogólnym w Lyonie w 2009 r. Zadanie tej grupy polegało nie tylko na samodzielnym zaproponowaniu konkretnych reform w strukturze organizacyjnej KKE, ale także na uwzględnieniu głosów Kościołów członkowskich w tej sprawie. Przyszłe cele KKE, a także struktura organizacyjna będą przedmiotem obrad Zgromadzenia w Budapeszcie.

Uczestnicy konferencji w Helsinkach rozmawiali o roli krajowych rad ekumenicznych w strukturach KKE wskazując na ich duże znaczenie dla przyszłości ruchu ekumenicznego w Europie.

Cześć obrad poświęcono zagadnieniom edukacji religijnej w systemie oświaty publicznej. Przedstawiona została sytuacja w Finlandii, Estonii i Rosji z perspektywy różnych wyznań. Uczestnicy konferencji wysłuchali m.in. wykładu nt. muzułmańskiej edukacji religijnej w szkołach publicznych w Finlandii.

Na zaproszenie Estońskiej Rady Ekumenicznej jeden dzień obrad odbył się w Tallinie, gdzie uczestnicy konferencji zapoznali się z sytuacją religijną w Estonii. O roli religii i Kościołów w tamtejszym społeczeństwie mówiono zarówno z perspektywy kościelnej (luterańskiej, prawosławnej i wolnokościelnej), jak też socjologicznej, politycznej i prawnej. Referaty wygłosili m.in. zwierzchnik Estońskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego abp Andres Põder oraz zwierzchnik Estońskiego Apostolskiego Kościoła Prawosławnego metropolita Stefanos. Z uczestnikami konferencji spotkali się także przedstawiciele estońskiego parlamentu.

luk/mk