Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Kobiety o ekumenii

11 maja 2014 Kobiety o ekumenii

fot. PRE

Komisja Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej zorganizowała konsultacje ekumeniczne, na których spotkały się kobiety różnych wyznań i środowisk. Rozmawiano m.in. o codziennych doświadczeniach związanych z ekumenizmem.

Spotkanie odbyło się 10 maja w warszawskiej siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej. – Pomysł konsultacji pojawił się w naszej Komisji rok temu na jednym ze spotkań, kiedy jako przedstawicielki siedmiu Kościołów rozmawiałyśmy na temat celu działania Komisji i szukałyśmy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób możemy pomagać i służyć kobietom w Kościele. Postanowiłyśmy zaprosić inne kobiety i razem z nimi przyjrzeć się sytuacji kobiet w kontekście ekumenicznym. To był dla nas ważny impuls – powiedziała przewodnicząca Komisji Bożena Giemza.

Kobiety z Kościoła Prawosławnego przywitały wszystkich słowami: „Chrystus zmartwychwstał! Zaiste zmartwychwstał!”, którym witają się wierni Kościoła Prawosławnego w czasie po Wielkanocy. Wspólnie też zaśpiewano troparion zmartwychwstania.

Konsultacje moderował ks. Grzegorz Giemza, superwizor Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Dzięki jego pomocy i sposobie, w jaki prowadził spotkanie, uczestniczkom udało się w otwartej atmosferze podzielić osobistym stosunkiem do ekumenii, jej codziennym doświadczaniem oraz obawami z nią związanymi. Rozmawiano o mocnych i słabych stronach ekumenizmu oraz o dostrzeganych zagrożeniach i możliwościach.

Były to pierwsze konsultacje Komisji Kobiet tej kadencji, ale już teraz wiadomo, że nieostatnie. Zadeklarowano też, że Komisja będzie mile widziana na konferencjach kobiet różnych wyznań.

Komisja Kobiet PRE dziękuje wszystkim kobietom, które przyjęły zaproszenie, podzieliły się swoimi doświadczeniami i odczuciami i dały impuls do dalszego działania ekumenicznego.

Matylda Winnicka

kobiety o ekumenii grafika