Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

KKE zreorganizowana

9 lipca 2013

bp Christopher Hill, prezydent Konferencji Kosciolow Europejskich (fot. CEC)Zakończyło się Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich w Budapeszcie. Przyjęto nową konstytucję, która zreorganizuje KKE. Wybrano też nowego prezydenta organizacji – został nim bp Christopher Hill z Kościoła Anglii.

Obrady Zgromadzenia Ogólnego odbywały się od 3 do 8 lipca w Budapeszcie. Wzięli w nich udział delegaci Kościołów członkowskich Konferencji Kościołów Europejskich (KKE). Ich głównym zadaniem była reorganizacja KKE.

Po gorących dyskusjach delegaci przyjęli nową konstytucję KKE przy 160 głosach za i 7 przeciw. W preambule dokumentu czytamy: „Konferencja Kościołów Europejskich, w swym zobowiązaniu wobec całej Europy, stara się pomagać Kościołom europejskim w dzieleniu się ich życiem duchowym, umacnianiu ich wspólnego świadectwa i służby oraz w promowaniu jedności Kościoła i pokoju na świecie”.

Zgodnie z nową konstytucją Komitet Naczelny, kierujący KKE między Zgromadzeniami Ogólnymi, zostaje przekształcony w Zarząd i pomniejszony z 40 do 20 osób. Postanowiono też przenieść biura KKE z Genewy do Brukseli oraz zachować biura w Strasburgu. W ten sposób będą one blisko najważniejszych instytucji Unii Europejskiej. Komisje KKE mają zostać zreorganizowane tak, by tworzyły bardziej jednolity system.

Zgromadzenie wybrało nowy 20-osobowy Zarząd. W jego skład weszło 11 mężczyzn i 9 kobiet, 7 świeckich i 13 duchownych, 4 przedstawicieli młodzieży oraz 5 reprezentantów Kościołów mniejszościowych. Zachowano też parytet geograficzny. Wśród członków Zarządu tym razem nie ma Polaków (w Komitecie Naczelnym kadencji 2009-2013 było ich dwoje: Joanna Matuszewska z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i ks. Andrzej Kuźma z Kościoła Prawosławnego).

Zarząd wybrał nowego prezydenta i wiceprezydentów KKE. Zostali nimi odpowiednio: bp Christopher Hill z Kościoła Anglii oraz ks. Karin Burstrand z luterańskiego Kościoła Szwecji i metropolita Emanuel z Kościoła Prawosławnego we Francji, który był dotychczasowym prezydentem.

W przesłaniu końcowym Zgromadzenia Ogólnego w Budapeszcie delegaci wzywają do zintensyfikowania kontaktów ekumenicznych w duchu poszanowania wszystkich chrześcijan. Apelują do członków wszystkich Kościołów o działania na rzecz promocji szacunku dla ludzkiej godności, wolności religijnej, sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej oraz ekologii. Wzywają też do solidarności w kontekście imigracji. „Potwierdzamy nasze chrześcijańskie zobowiązanie w przyjmowaniu przybyszów oraz oferujemy gościnę i schronienie tym, którzy są w potrzebie” – czytamy w tekście przesłania. Szczególną modlitwą delegaci objęli ludzi na Bliskim Wschodzie.

opr. Michał Karski

(źródło: KKE)

Na zdjęciu: bp Christopher Hill, nowy prezydent Konferencji Kościołów Europejskich (fot. CEC)

____________________

Zobacz też: strona internetowa Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich w Budapeszcie