Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Jubileuszowa książka o ekumenizmie

29 grudnia 2010

Nakładem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukazała się książka „Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny”. Publikacja ta zawiera blisko trzydzieści tekstów autorstwa teologów i ekumenistów różnych wyznań.

Praca została wydana przy wsparciu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Okazją do jej wydania był jubileusz 70. urodzin prof. Karola Karskiego – kierownika katedry ekumenizmu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), redaktora naczelnego „Studiów i dokumentów ekumenicznych”, a także pracownika PRE w latach 1970-1983.

W książce znajdziemy 28 artykułów teologów katolickich, prawosławnych i protestanckich. Wśród autorów znaleźli się m.in. ks. prof. Marcin Hintz, ks. prof. Wacław Hryniewicz, ks. prof. Bogusław Milerski, ks. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski, ks. dr Henryk Paprocki, prof. Bogusław Widła, prof. Kalina Wojciechowska, prof. Tadeusz J. Zieliński. Poruszana problematyka dotyka zagadnień z zakresu ekumenizmu, dialogu międzyreligijnego, etyki, biblistyki, historii, prawa. Praca ukazała się pod redakcją ks. Marcina Hintza i Tadeusza Zielińskiego.

Promocja książki odbyła się 21 grudnia podczas uroczystości jubileuszu prof. Karskiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób związanych z ruchem ekumenicznym w Polsce, w tym prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz, który pełni również funkcję rektora ChAT, a także kilku zwierzchników Kościołów, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, teologowie, duchowni, dziennikarze i przyjaciele jubilata.

__________________

„Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w 70. urodziny”, red. Marcin Hintz i Tadeusz J. Zieliński, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Warszawa 2010; 510 stron