Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Jubileusz Instytutu Ekumenicznego KUL

15 listopada 2008

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się ekumeniczna konferencja naukowa pt. „Jeden Kościół – wiele darów. Różnić się w zgodzie”. Okazją do jej zorganizowania były dwa jubileusze – 25-lecie Instytutu Ekumenicznego Wydziału Teologii KUL oraz 40-lecie pracy naukowej ks. prof. Leonarda Górki.

Konferencja odbyła się od 13 do 14 listopada. Wśród referentów znaleźli się teologowie różnych wyznań, m.in. luteranin ks. dr hab. Marcin Hintz, prawosławny ks. dr Jerzy Tofiluk, katolicy: abp prof. dr hab. Alfons Nossol, o. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski, ks. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz, a także jubilat – ks. prof. dr hab. Leonard Górka, kierownik katedry teologii ekumenicznej w Instytucie Ekumenicznym. Tematyka referatów koncentrowała się wokół różnych zagadnień teologicznych związanych z problematyką ekumeniczną.

Z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej ks. prof. Leonarda Górki wydana została księga pamiątkowa „Różnić się w zgodzie”.

Polską Radę Ekumeniczną na konferencji reprezentował Michał Dmitruk z Biura Rady w Warszawie. Podczas uroczystości odczytany został list gratulacyjny z okazji jubileuszu działalności Instytutu Ekumenicznego oraz pracy naukowej ks. prof. Leonarda Górki, nadesłany przez dyrektora PRE ks. Ireneusza Lukasa.

Instytut Ekumeniczny Wydziału Teologii KUL powstał w 1983 r. z inicjatywy Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Oprócz prac badawczych dotyczących tematyki ekumenicznej Instytut prowadzi też studia licencjackie i doktoranckie z tego zakresu dla osób posiadających już tytuł magistra teologii. Jest również inicjatorem wielu konferencji i publikacji dotyczących problematyki ekumenicznej. W skład Instytutu wchodzą trzy katedry: teologii ekumenicznej, teologii prawosławnej oraz teologii protestanckiej.