Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Jubileusz Deklaracji o usprawiedliwieniu

31 października 2009

Mija dziesięć lat od podpisania „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. To jeden z najważniejszych dokumentów ekumenicznych ostatnich lat.

W święto Reformacji, 31 października 1999 r., w Augsburgu katolicy i luteranie uroczyście podpisali „Wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. W imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego podpis złożył przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan kardynał Edward Idris Cassidy, a w imieniu Światowej Federacji Luterańskiej jej prezydent bp Christian Krause.

We „Wspólnej deklaracji…” obie strony stwierdzają, że „między luteranami i katolikami istnieje konsens w podstawowych prawdach dotyczących nauki o usprawiedliwieniu. W świetle tego konsensu różnice, które nadal istnieją, są różnicami dopuszczalnymi”. Różnice te dotyczą jedynie „języka, teologicznej formy i odmiennego rozłożenia akcentów w rozumieniu usprawiedliwienia”. Katolicy i luteranie stwierdzają także, iż XVI-wieczne wzajemne potępienia doktrynalne nie dotyczą nauki Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościołów luterańskich przedłożonej w tej „Deklaracji”.

W 2006 r. pod „Wspólną deklaracją…” podpisały się również Kościoły zrzeszone w Światowej Radzie Metodystycznej.

W Augsburgu z okazji 10. rocznicy podpisania „Wspólnej deklaracji…” zaplanowano szereg uroczystości jubileuszowych z udziałem m.in. przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kardynała Waltera Kaspera, sekretarza generalnego Światowej Federacji Luterańskiej ks. Ishmaela Noko oraz bp. Waltera Klaibera z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Niemczech.

Pełny tekst „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” tutaj