Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Jubileusz ChAT

20 października 2014 Jubileusz ChAT

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie rozpoczęła kolejny rok akademicki. Uroczystość tegorocznej inauguracji została połączona z obchodami 60-lecia istnienia tej ekumenicznej uczelni.

Uroczystość miała miejsce 9 października w Warszawie. Poprzedzona została nabożeństwem ekumenicznym, odprawionym przez duchownych trzech wyznań chrześcijańskich: ewangelickiego, prawosławnego i starokatolickiego. Kazanie wygłosił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i były rektor uczelni abp prof. Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego. – Celem studiów teologicznych nie może być tylko zdobycie wiedzy. Jest nim także dążenie do takiej czystości rozumu i zmysłów, które umożliwi teologowi dostrzeżenie przynajmniej powiewu łaski Bożej w swojej duszy – mówił prawosławny hierarcha.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego prowadził rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski. W swym przemówieniu podkreślił, że państwo wprawdzie nie może ingerować w kult czy doktrynę religii, ale powinno wykazywać troskę o pokojowy, dialogiczny i refleksyjny wymiar religijności swoich obywateli. – Fundamentalizmy i podziały nie są bowiem pieśnią przeszłości, lecz czymś, co potrafi zniszczyć współczesną demokratyczną cywilizację. Z tego względu działalność Akademii na rzecz alfabetyzacji religijnej, oświecenia religijnego, dialogu i pojednania okazuje się niezbędnym elementem zachowania ładu demokratycznego – przekonywał rektor ChAT.

Podczas uroczystości immatrykulowano studentów pierwszego roku. Z okazji jubileuszu uczelni wiceminister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki w uznaniu dla działalności edukacyjnej zasłużonych pracowników naukowo-dydaktycznych ChAT udekorował ich medalami Komisji Edukacji Narodowej. Wykład inauguracyjny pt. „Państwo demokratyczne a wolność sumienia” wygłosił marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Po inauguracji roku akademickiego odbyła się uroczystość 60-lecia utworzenia Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Podczas jej trwania uczelnia po raz pierwszy przyznała swój medal za zasługi dla ChAT. W uznaniu dla dokonań w zakresie organizacyjnego rozwoju uczelni, tworzenia więzi ekumenicznych, kształcenia kadr oraz badań teologicznych przyznano go byłym rektorom i prorektorom ChAT: abp. prof. Jeremiaszowi Janowi Anchimiukowi, ks. prof. Marianowi Bendzie, metropolicie prof. Sawie Michałowi Hrycuniakowi, prof. Karolowi Karskiemu, prof. Januszowi T. Maciuszce oraz bp. prof. Wiktorowi Wysoczańskiemu.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna powstała w 1954 r. W uczelni tej kształcą się teologowie prawosławni, protestanccy i starokatoliccy, a także pedagodzy. Jest to jedyna w Polsce uczelnia teologiczna o tak ekumenicznym charakterze. W jej ramach działają dwa wydziały: teologiczny i pedagogiczny. Akademia współpracuje z Polską Radą Ekumeniczną. Zgodnie ze statutem PRE, rektor ChAT może uczestniczyć w obradach prezydium Rady z głosem doradczym.


Zobacz:
fotorelacja z uroczystości