Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Jubileusz bp. Trandy

21 listopada 2012

Bp Zdzislaw Tranda (fot. Michal Karski)W Warszawie odbyły się uroczystości związane z 60. rocznicą ordynacji na duchownego ks. Zdzisława Trandy – wieloletniego biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i byłego prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ks. Zdzisław Tranda został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 16 listopada 1952 r. Z okazji 60. rocznicy tego wydarzenia 17 i 18 listopada odbyły się w Warszawie uroczystości jubileuszowe. Obok ks. Trandy wzięli w nich udział członkowie jego rodziny, duchowni i prezesi Kolegiów Kościelnych parafii ewangelicko-reformowanych, a także goście ekumeniczni. Życzenia złożyli jubilatowi m.in. bp Marek Izdebski w imieniu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz ks. Ireneusz Lukas w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej.

87-letni ks. Zdzisław Tranda to znana postać w polskim życiu ekumenicznym. W latach 1978-2002 był biskupem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Od 1990 do 1993 r. pełnił funkcję prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. W tym czasie nastąpiło ożywienie współpracy PRE z Kościołem Rzymskokatolickim. Ks. Tranda przewodniczył też Komitetowi Krajowemu Towarzystwa Biblijnego w Polsce (1997-2005). Miesiąc temu warszawskim Klub Inteligencji Katolickiej uhonorował go – jako pierwszego niekatolika – nagrodą „Pontifici – Budowniczemu Mostów” (pisaliśmy o tym tutaj).

 

fot. Michał Karski

___________________

Zobacz też: sylwetki prezesów Polskiej Rady Ekumenicznej, wśród nich bp. Zdzisława Trandy