Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Jesienny Synod luteran

18 października 2010

„Nie” dla ordynacji kobiet na księży oraz przyjęcie oświadczenia w sprawie transplantacji i dawstwa organów – to dwie najważniejsze decyzje podjęte przez Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Synod, który jest najwyższą władzą Kościoła, obradował od 15 do 17 października w Bielsku-Białej. Poprzednia, wiosenna sesja Synodu została przerwana 10 kwietnia w związku z katastrofą samolotu rządowego pod Smoleńskiem. Dlatego szereg wniosków i spraw zostało przełożonych na sesję jesienną.

Podczas obrad dyskutowano nad wnioskiem o wprowadzenie ordynacji kobiet na księży. Praktykuje to 75% Kościołów zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej, której członkiem jest również Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Dwa lata temu synodalna Komisja Teologii i Konfesji przyjęła uchwałę, w której zaznaczono, iż luterańskie rozumienie urzędu duchownego nie powinno być determinowane kwestią płci. W uchwale czytamy: „Istniejące ograniczenia płciowe w pełnieniu urzędu duchownego służby prezbiteriatu mają charakter społeczny, kulturowy, kościelno-prawny czy kościelno-socjalny. Wynikają one także z zależności międzykościelnych. (…) Tym niemniej należy uznać, że z perspektywy teologicznej należy dopuścić możliwość ordynacji kobiet na urząd duchowny służby prezbiteriatu”.

Złożony do Synodu oficjalny wniosek o wprowadzenie ordynacji kobiet wywołał burzliwą dyskusję. W tajnym głosowaniu synodałowie go odrzucili. Za wprowadzeniem ordynacji kobiet było 20 głosów, przeciw 33, przy siedmiu wstrzymujących się. Aby wniosek został przyjęty potrzebne było poparcie 2/3 głosujących, gdyż dotyczy on zmian w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym. – Na razie Synod bardzo wyraźnie opowiedział się przeciwko ordynacji kobiet na księży. Z pewnością do tego tematu nie powrócimy już w bieżącej kadencji, ale sądzę, że ten temat wróci, bo jest gorący. To kwestia, która dotyka różnych wymiarów życia: od kwestii biblijnych po zagadnienie równouprawnienia, kwestie odbioru kobiet jako duchownych, proboszczów, czy zwierzchników diecezji – powiedział ks. Waldemar Pytel, prezes Synodu. – Są już luterańskie parafie gotowe, by mieć u siebie panią proboszcz, jednak widać także, że nie jesteśmy jeszcze gotowi na taki krok – mówił ks. Pytel.

Synod przyjął także oświadczenie w sprawie transplantacji i dawstwa organów. „Polscy luteranie w niniejszym Oświadczeniu uznają, że transplantacja organów jest metodą moralnie akceptowalną i widzą w rozwoju transplantologii szansę na ratowanie życia wielu ludzi. Jednocześnie uznają, że przeszczep organów może być stosowany tylko w tym przypadku, gdy inne metody leczenia nie są możliwe” – czytamy w dokumencie. Oświadczenie sprzeciwia się transplantacji w celu handlu organami lub wymiany sprawnych narządów na lepsze, a także stosowaniu jej jako element chirurgii plastycznej oraz przeszczepianiu organów odzwierzęcych. Podkreślono również, iż wiara w zmartwychwstanie nie kłóci się z możliwością ofiarowania swoich organów po śmierci drugiej osobie. „Teologicznym uprawomocnieniem dawstwa organów jest zasada miłości bliźniego. Jako wyznawcy Chrystusa głosimy, że gotowi jesteśmy do poświęcenia, do ofiarowania siebie drugiemu człowiekowi, rozciągamy tę zasadę na możliwość ofiarowania swoich organów po śmierci innej osobie, w celu ratowania życia” – czytamy w przyjętym przez Synod oświadczeniu.

Ponadto, podczas obrad w Bielsku-Białej przyjęto sprawozdania biskupa, Rady Synodalnej i Konsystorza oraz nowe przepisy dyscyplinarne dotyczące księży i osób świeckich. Uporządkowano też regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez kościelne osoby prawne. Synod wybrał również prezesa Diakonii Kościoła, którym ponownie został bp Ryszard Bogusz, zwierzchnik diecezji wrocławskiej.

mk/luteranie.pl/gazeta.pl/KAI

______________________

Pełny tekst „Oświadczenia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w sprawie transplantacji i dawstwa organów” tutaj