Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Jesienne spotkanie Komisji ds. Dialogu

24 października 2008

W Warszawie obradowała

Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Poniżej publikujemy komunikat z tych obrad.

W dniu 13 października br. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie PRE w Warszawie na ul. Willowej 1.

Ze strony PRE obradom przewodniczył bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), a ze strony KEP bp Tadeusz Pikus. W skład Komisji ds. Dialogu z ramienia KEP wchodzą jeszcze: abp Alfons Nossol, bp Tadeusz Rakoczy, bp Zygmunt Zimowski. Ze strony PRE do Komisji należą: abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki) i bp Janusz Jagucki (Kościół Ewangelicko-Augsburski). Na spotkaniu obecni byli także: ks. Jerzy Tofiluk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) i ks. Sławomir Pawłowski (Kościół Rzymskokatolicki).

Komisja poruszyła kwestię prac nad dokumentem duszpasterskim dotyczącym małżeństw o różnej przynależności konfesyjnej. Przedstawiono projekt dokumentu końcowego. Prace nad nim będą kontynuowane. Omówiono stan przygotowań wspólnego podręcznika stanowiącego autoprezentację Kościołów zrzeszonych w PRE oraz Kościoła Rzymskokatolickiego. Prace nad podręcznikiem zbliżają się ku końcowi. Zapoznano się także z propozycją ekumenicznych obchodów 1000. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu, które będą miały miejsce w Giżycku w 2009 r.

Komisja przyjęła informację o stanie przygotowań polskiej adaptacji zeszytu na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w 2009 r. będzie obchodzony pod hasłem

Aby byli jedno w twoim ręku (Ez 37,17). Zwrócono uwagę na to, że jeden z dni tego Tygodnia jest poświęcony ochronie stworzenia. Przygotowywanie materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się w ten sposób, że projekt wstępny opracowywany jest przez ekumeniczną grupę roboczą jednego z krajów, a po akceptacji Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan i Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów jest rozsyłany na cały świat. Materiały na 2009 r. przygotowali chrześcijanie z Korei. Ponieważ Polska nie przygotowywała jeszcze takiego projektu Komisja ds. Dialogu postuluje wspólne wystąpienie PRE i KEP do właściwych gremiów o możliwość uczynienia tego w niedalekiej przyszłości.

Najbliższe zebranie Komisji ds. Dialogu odbędzie się 9 marca 2009 w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie.

Sekretarz Komisji

Ks. Sławomir Pawłowski SAC

więcej o Komisji ds. Dialogu KEP i PRE tutaj