Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Jerzy Samiec ponownie biskupem Kościoła

12 października 2019 Jerzy Samiec ponownie biskupem Kościoła

Bp Jerzy Samiec po ponownym wyborze na biskupa Kościoła (fot. Michał Karski)

 

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec został ponownie wybrany przez Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na biskupa tego Kościoła.

Wybory biskupa odbyły się 12 października podczas jesiennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. Biskup Kościoła jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła. Kieruje pracami Kościoła jako prezes Konsystorza, a także sprawuje duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi i katechetami Kościoła. Ordynuje duchownych oraz wyświęca biskupów. Wybierany jest przez Synod na dziesięcioletnią kadencję z możliwością powtórnej elekcji.

Na urząd biskupa kandydowało dwóch duchownych: biskup diecezji wrocławskiej ks. Waldemar Pytel oraz urzędujący biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. Dzień przed głosowaniem z kandydowania zrezygnował ze względów zdrowotnych prezes Synodu ks. Adam Malina.

Wybór biskupa poprzedziły prezentacje kandydatów, którzy mówili o swojej wizji Kościoła oraz odpowiadali na pytania synodałów. W tajnym głosowaniu Synod Kościoła wybrał na drugą kadencję bp. Jerzego Samca, który otrzymał 37 głosów. Na bp. Waldemara Pytla głosowało 28 synodałów, zaś dwa głosy były nieważne.

Bp Jerzy Samiec urodził się 27 marca 1963 r. w Cieszynie. W 1983 r. rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1988 r. obronił pracę magisterską na temat „Rola grupy w pracy parafialnej”. Rok później został ordynowany w kościele Pokoju w Zabrzu i rozpoczął pracę jako wikariusz w parafiach luterańskich w Zabrzu i w Gliwicach. W latach 1992–1994 pełnił obowiązki proboszcza administratora parafii w Gliwicach, gdzie 11 listopada 1994 r. po wygraniu wyborów został wprowadzony w urząd proboszcza. Od 1994 do końca 1999 r. był duszpasterzem młodzieżowym diecezji katowickiej, zaś w latach 2002–2008 diecezjalnym duszpasterzem ewangelizacyjno-misyjnym. Od 2003 r. jest prezesem Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Od 1998 r. zasiada w Synodzie Kościoła. 14 kwietnia 2007 r. został wybrany na prezesa Synodu. Z tego stanowiska zrezygnował w październiku 2009 r. po wyborze na biskupa Kościoła. W urząd ten został wprowadzony 6 stycznia 2010 r. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce jest jednym z siedmiu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Biskup Kościoła z urzędu wchodzi w skład prezydium PRE. 31 sierpnia 2016 r. bp Jerzy Samiec został wybrany na prezesa PRE.

Od 1990 r. Jerzy Samiec jest żonaty z Beatą Michałek.

Michał Karski/KEA

 

Fotorelacja z wyborów biskupa (fot. Michał Karski)