Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Jak pomagać potrzebującym

30 czerwca 2009

W warszawskiej siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy Heyfer International (H-I) z zaproszonymi gośćmi: nauczycielami, pedagogami i psychologami z różnych warszawskich i pozawarszawskich szkół.

Podczas spotkania, które miało miejsce 27 maja, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działalnością firmy Heyfer International oraz różnorodnymi materiałami pomocnymi w pracy z dziećmi i młodzieżą, które uwrażliwiają na biedę i powinny aktywizować jak najszersze społeczności.

Firma H-I od kilkudziesięciu lat działa na terenie USA. Zadanie, jakie sobie wyznaczyła, to pomoc ludziom potrzebującym na całym świecie: dzieciom, ludziom biednym i chorym, osobom, które na skutek klęsk żywiołowych, zmieniającego się klimatu, rosnących cen energii, braku wody, chorób itp., żyją w skrajnej nędzy i utraciły nadzieję na poprawę swej egzystencji i lepsze jutro.

Firma kontynuuje pomysł swego założyciela Dana Westa, polegający na przekazywaniu zwierząt hodowlanych ludziom biednym, którzy ucząc się dbania o zwierzęta i rozmnażania ich pozyskują możliwość zdobywania pożywienia (mleko, wełna). Mogą również przekazać wyhodowane przez siebie zwierzęta innym potrzebującym. Z ludzi otrzymujących dary stają się darczyńcami. Taka pomoc – materialna i edukacyjna – to podstawowe zadanie, jakie realizuje firma H-I.

Wśród instytucji, które H-I pragnie zainteresować praktyczną pomocą ludziom najuboższym, są także Kościoły i instytucje kościelne.

W spotkaniu w siedzibie PRE uczestniczyły m.in. katechetki z Warszawy: Elżbieta Byrtek i Katarzyna Folgart.