Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Jak dobrze inwestować w Kościele

23 czerwca 2009

W Warszawie odbyła się konferencja „Bezpieczne inwestowanie i doradztwo osobom zadłużonym” zorganizowana przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Partnerami konferencji były Polska Rada Ekumeniczna oraz Diakonia Polska.

Konferencja miała miejsce od 19 do 20 czerwca w sali synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Jej celem było zaznajomienie osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową w Kościele z podstawowymi pojęciami i formami inwestycji oraz uwrażliwienie ich na potencjalne ryzyka z tym związane. Temat ten jest szczególnie aktualny w obecnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie. Nieodpowiedzialna gospodarka finansowa prowadzić może do daleko idących konsekwencji w życiu prywatnym i zawodowym.

Podczas pierwszego dnia zaprezentowany został cykl wykładów poświęconych bezpiecznemu inwestowaniu. Dr Cezary Iwański, Wiceprezes Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A., zaznajomił uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi finansów – pojęcie pieniądza i jego ceny, wartość pieniądza w czasie, stopy zwrotu z inwestycji, rodzaje inwestycji i związane z nim ryzyka. Odbyły się także praktyczne warsztaty.

Drugi dzień poświecony był tematowi doradztwa osobom zadłużonym. Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, przedstawił badania na temat skali zadłużenia Polaków, przyczyny popadania w nadmierne zadłużenie, etyki zobowiązań i etyki płatniczej konsumentów.

Matthias Bruckdoerfer z Diakonisches Werk Kościoła Ewangelickiego Niemiec wygłosił referat „Kościół i jego rola w wypełnianiu misji w służbie bliźniego”. W wykładzie przedstawił szczegółowo poradnictwo osobom zadłużonym jakie prowadzi niemiecka Diakonia oraz program kształcenia pracowników socjalnych prowadzących doradztwo w Niemczech.

MD