Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Inauguracja roku akademickiego w ChAT i honorowy doktorat dla abp. Anastazego

10 października 2022

Nadanie honorowego doktoratu abp. prof. Anastazemu z Albanii (fot. Aldona Karska)

 

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023. Podczas uroczystości nadano tytuł doktora honoris causa abp. prof. Anastazemu, greckiemu teologowi prawosławnemu i zwierzchnikowi Autokefalicznego Prawosławnego Kościoła Albanii, który wygłosił również wykład inauguracyjny.

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) miała miejsce 6 października w siedzibie tej uczelni. Rozpoczęła się nabożeństwem ekumenicznym odprawionym przez duchownych reprezentujących trzy tradycje wyznaniowe: ewangelicką, prawosławną i starokatolicką.

– Początek nowego roku akademickiego, w czasach tak bardzo odczuwalnej niepewności i braku stabilności, musi nas wszystkich uczulić na jakość naszego życia – mówił w swoim przemówieniu inauguracyjnym rektor ChAT abp prof. Jerzy (Pańkowski). – Kształtując nowe pokolenia, nie możemy im obiecywać i przekonywać kogokolwiek, że najważniejszy jest sukces, duże pieniądze i prawo do wszystkiego. Jeśli przyszłe pokolenia uwierzą w te słowa i uczynią z nich dewizę swego życia, nie uporają się z rozczarowaniem, które wcześniej czy później w życiu każdego człowieka nadejdzie. Musimy uczyć młode pokolenia rozumienia i doceniania ich życia – przekonywał rektor.

W inauguracji wziął udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który w swych słowach pozdrowienia pogratulował rektorowi osiągnięcia wysokich wyników ewaluacji przez ChAT. Powiedział również, że Chrześcijańska Akademia Teologiczna powinna być stawiana za wzór jako przykład praktycznego wymiaru dążenia do jedności chrześcijan.

Podczas uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku, którą przeprowadził prorektor ds. nauki i kształcenia prof. Tadeusz J. Zieliński. W imieniu studentów przemówienie wygłosiła Michalina Klebba. Podkreśliła, że różnorodność społeczności ChAT jest wielkim darem. – Możemy się różnić, a mimo to nawiązywać głębokie i prawdziwe relacje, zdobywać razem wiedzę w szerokich perspektywach, wspólnie wyznaczać i osiągać cele. Możemy być razem w naszej różnorodności. W takim podejściu uczymy się ufać sobie wzajemnie, szukać bardziej tego co nas łączy, niż tego co nas dzieli, wzrastać w naszym człowieczeństwie – powiedziała.

Inauguracja nowego roku akademickiego była również okazją do nadania tytułu doktora honoris causa abp. prof. Anastazemu, greckiemu teologowi prawosławnemu i zwierzchnikowi Autokefalicznego Prawosławnego Kościoła Albanii. Uchwałę Senatu ChAT w tej sprawie odczytał prorektor ds. finansów i rozwoju ks. prof. Bogusław Milerski. Laudację wygłosił zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita prof. Sawa (Hrycuniak). – Jest autorem 24 książek i ponad 200 artykułów teologicznych i religijnych. Głównym tematem jego zainteresowań jest duchowość prawosławna, działalność misyjna i duszpasterstwo oraz religie Afryki, hinduizm, taoizm, konfucjanizm i islam – mówił o albańskim hierarsze.

Abp prof. Anastazy wygłosił wykład na temat „Życie w Chrystusie w wieloreligijnej społeczności globalnej”. – My, którzy żyjemy w wieloreligijnej światowej wspólnocie, obok poszanowania wolności każdej osoby ludzkiej i wysiłku na rzecz pokojowego współistnienia, nie zapominajmy, że Jego [Boga – przyp. red.] uczniowie powinni być „światłością świata” (Mt 5,14) – mówił. Jak podkreślił, powinni oni być światłością pokoju, sprawiedliwości, nadziei, miłości, światłością w badaniu historii. – Misją i odpowiedzialnością Kościoła jest łączenie ludzkości z prawdziwym Bogiem Miłości – skonkludował prawosławny teolog.

źródło: chat.edu.pl

 

Zobacz też: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

Czytaj: