Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Głosy polskich Kościołów po zamachach w Paryżu

15 listopada 2015

Luk triumfalny w Paryzu

Łuk Triumfalny w Paryżu (fot. Aldona Karska)


Przedstawiciele Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej w reakcji na zamachy terrorystyczne w Paryżu apelują o modlitwę o pokój i solidarność z ofiarami aktów przemocy. Luterański biskup i wiceprezes PRE zwraca uwagę na skomplikowaną sytuację uchodźców w tym kontekście i zaznacza, że oni też są ofiarami terroru.

„(…) Boże Słowo wzywa nas do działania na rzecz pokoju i pokojowego współistnienia. Jednym, choć nie jedynym z narzędzi, jakie mamy w ręku, jest modlitwa” – pisze odnosząc się do zamachów terrorystycznych w Paryżu z 13 listopada bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Prosi o modlitwę za rannych i rodziny zabitych, a także o modlitwę o mądrość przywódców, pokój i bezpieczeństwo. W tym kontekście luterański duchowny zwraca uwagę na skomplikowaną sytuację uchodźców: „Módlmy się o uchodźców, których sytuacja tak bardzo trudna została jeszcze bardziej skomplikowana zamachami. Niezależnie od wyznawanej religii, większość z nich uciekała przed terrorem, który zapanował w ich ojczyznach, teraz będą przyjmowani ze strachem przez dużą część społeczeństw w krajach, w których chcieli prowadzić bezpieczne życie”.

Swoje oświadczenie w związku z zamachami w Paryżu wydał Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. „Wiara w Boga i wypływające z niej miłość, odpowiedzialność za innych, otwarte i gotowe serca są teraz najbardziej potrzebne rodzinom ofiar. Choć świat jest oburzony, a pewne środowiska wzywają do odwetu, my prosimy o pokorną modlitwę i postawę solidarności ze zranionym Narodem Francuskim” – czytamy w oświadczeniu. Członkowie Konsystorza zwracają uwagę na apel Francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego, która potępiła zamachy i wezwała muzułmanów we Francji do modlitwy. W oświadczeniu reformowani proszą o to samo.

mk

Czytaj: