Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Ekumeniczny przekład Pięcioksięgu

27 kwietnia 2015 Ekumeniczny przekład Pięcioksięgu

fot. Aldona Karska


Towarzystwo Biblijne w Polsce
wydało ekumeniczny przekład Pięcioksięgu. Po Księgach Dydaktycznych i Deuterokanonicznych to już trzeci tom Starego Testamentu w tym tłumaczeniu.

Tekst ekumenicznego przekładu Pięcioksięgu został zaakceptowany przez jedenaście Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego, reprezentujących tradycje katolicką, prawosławną i protestancką. Poszczególne księgi tłumaczyli: ks. prof. Alfred Tschirschnitz (Księgi: Rodzaju, Wyjścia i Powtórzonego Prawa), ks. prof. Janusz Czerski (Księga Kapłańska) oraz prof. Krzysztof Mielcarek (Księga Liczb).

Prezentacja tomu odbyła się 27 kwietnia w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, podkreśliła, że księgi biblijne dla wielu ludzi są księgami świętymi, dlatego ich przekład wymaga staranności i czasu. Poinformowała również, że prowadzone są intensywne prace nad kolejnymi tomami ekumenicznego przekładu Starego Testamentu – Księgi Historyczne są już przygotowywane do składu, natomiast nad Księgami Prorockimi trwają prace redakcyjne.

O specyfice pracy nad wydanym właśnie tłumaczeniem Pięcioksięgu opowiadał jeden z redaktorów naukowych tomu, prawosławny biblista Jerzy Betlejko. Wśród problemów, z którymi musieli się zmierzyć twórcy przekładu, wymienił m.in. troskę o jednolitość rozwiązań translatorskich, wprowadzenie form bliskich językowi hebrajskiemu, rezygnację z hermetycznych semityzmów. Zaznaczył również, że przypisy mają charakter naukowy, nie ma w nich miejsca na teologiczne interpretacje tekstu.

Wartością samą w sobie jest ekumeniczność tego przekładu – podkreślił prezes Towarzystwa Biblijnego w Polsce bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Zauważył, że w Europie Polska nie jest prekursorem ekumenicznego przekładu Biblii, ale nie jest też na szarym końcu w tej kwestii.

Przedstawiciel Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych Simon Crisp mówił, że w ekumenicznych przekładach Biblii ważne są trzy sprawy: współpraca reprezentantów różnych Kościołów w studiowaniu tekstu biblijnego, umożliwienie spotkań chrześcijan różnych wyznań oraz nowy, zrozumiały język przekładu.

Projekt ekumenicznego przekładu Biblii prowadzony jest przez Towarzystwo Biblijne w Polsce od 1995 r. W celu jego realizacji powołało ono Międzywyznaniowy Zespół Tłumaczy, w skład którego weszli przedstawiciele jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa. Tłumacze i redaktorzy jako naczelną zasadę w swej pracy przyjęli wierność oryginałowi. Tekst przekładu charakteryzuje się współczesną polszczyzną.

Dotychczas w przekładzie ekumenicznym wydano: Nowy Testament i Psalmy (2001), oddzielny tom z Księgą Psalmów (2003) oraz dwa tomy Starego Testamentu: kanoniczne Księgi Dydaktyczne (2008) i Księgi Deuterokanoniczne (2011). Kolejnym tomem jest ukazujący się właśnie Pięcioksiąg. Następnie planowane jest wydanie Ksiąg Historycznych i Ksiąg Prorockich.

mk

Zobacz też: Towarzystwo Biblijne w Polsce