Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczny opłatek w Koszalinie

26 grudnia 2010

W Koszalinie odbyło się II Ekumeniczne Spotkanie Opłatkowe, podczas którego po raz pierwszy przyznano Wyróżnienia Ekumeniczne. Uhonorowani nimi zostali red. Anna Rawska i były prezydent miasta Mirosław Mikietyński.

Spotkanie miało miejsce 9 grudnia w Centrum Luterańskim. Jego inicjatorem był Koszaliński Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Do wzięcia udziału w uroczystości zaproszeni zostali duchowni z parafii i zborów koszalińskich, parlamentarzyści, samorządowcy, ludzie kultury, nauki i mediów. Spotkanie rozpoczęło się od nabożeństwa adwentowego. Pozdrowienia i życzenia świąteczne przekazali księża: Kazimierz Bednarski (Kościół Rzymskokatolicki), Dominik Gzieło (Kościół Polskokatolicki), Mikołaj Lewczuk (Kościół Prawosławny), Sebastian Niedźwiedziński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) i Janusz Staszczak (Kościół Ewangelicko-Augsburski).

Koszaliński Oddział PRE po raz pierwszy przyznał Wyróżnienia Ekumeniczne osobom, które przyczyniają się do budowania przestrzeni ekumenicznej poprzez dostrzeganie i wspieranie roli i posłannictwa Kościołów w życiu religijnym, kulturalnym i społecznym mieszkańców ziemi koszalińskiej. Otrzymali je prezydent Koszalina w latach 2002-2010 Mirosław Mikietyński oraz dziennikarka Radia Koszalin Anna Rawska.

Prezydentura Mirosława Mikietyńskiego, w myśl jego życiowego motta: „Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie”, zaszczepiła w mieszkańcach Koszalina poczucie więzi lokalnej, cechowała się otwartością i poszanowaniem różnorodności religijnej, kulturowej i narodowościowej.

Red. Anna Rawska od kilku lat prowadzi w Radiu Koszalin Magazyn Ekumeniczny. Program ten prezentuje lokalnej społeczności wielowyznaniowy i wielokulturowy charakter chrześcijaństwa na Pomorzu Środkowym.

Prezydent Mirosław Mikietyński ze względu na ciężki stan zdrowia nie mógł osobiście odebrać nagrody, która została mu przekazana dnia następnego. Uhonorowani, oprócz wyróżnień w postaci grawertonów na podkładach, wręczonych przez przewodniczącego Koszalińskiego Oddziału PRE ks. Sebastiana Niedźwiedzińskiego, otrzymali również pisemne gratulacje od wicemarszałek Senatu Grażyny Anny Sztark.

Po nabożeństwie i wręczeniu wyróżnienia zgromadzeni udali się do parafialnej Sali Spotkań, gdzie zebranych pozdrowił serdecznie Piotr Jedliński, zaprzysiężony tego samego dnia na prezydenta Koszalina. Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w poczęstunku, podczas którego łamali się opłatkiem i składali sobie świąteczne życzenia. Na zakończenie spotkania przewodniczący Koszalińskiego Oddziału PRE udzielił błogosławieństwa słowami z Listu św. Pawła do Rzymian: „Co niegdyś zostało napisane, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez wytrwałość i zachętę płynącą z Pism, trwali w nadziei. Bóg zaś, który jest źródłem wytrwałości i pociechy, niech sprawi, abyście między sobą to samo myśleli, zgodnie z wolą Chrystusa Jezusa, abyście jednomyślnie, jednym głosem wielbili Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa” (Rz 15,4-6).

Ideą przewodnią Ekumenicznych Spotkań Opłatkowych jest zbliżenie mieszkańców Koszalina, ludzi różnych wyznań, narodowości i światopoglądów, aby nikt nie czuł się w jakikolwiek sposób zlekceważony, wykluczony lub pominięty. – Wyróżnienia Ekumeniczne są przede wszystkim podziękowaniem za przychylność, pomoc, dobre słowo, za dar serca i miłości, którą dana osoba ma i potrafi się podzielić w szerszym gronie, w gronie różnych Kościołów terenu koszalińskiego. Ekumenizm jest okazją do tego, abyśmy byli w pełni społeczeństwem obywatelskim, które korzysta z różnorodności, nie boi się innego człowieka i nie uważa go za kogoś gorszego, ale uważa go za człowieka równego sobie – powiedział w wywiadzie udzielonym Radiu Koszalin ks. Sebastian Niedźwiedziński.

Na zdjęciu laureatka Wyróżnienia Ekumenicznego red. Anna Rawska z kwiatami (pierwsza z prawej), obok księża Koszalińskiego Oddziału PRE – od lewej: Dominik Gzieło, Janusz Staszczak, Sebastian Niedźwiedziński i Mikołaj Lewczuk (fot. Romuald Długosz).