Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Ekumeniczny komentarz do Credo

29 stycznia 2009


Nakładem Wydawnictwa Znak ukazała się książka „Credo. Symbol naszej wiary”. Stanowi ona międzywyznaniowy komentarz do nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary.

Autorami publikacji są trzej teologowie chrześcijańscy: ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI (katolik), prof. Karol Karski (luteranin) oraz ks. dr Henryk Paprocki (prawosławny). Materiał przez nich przygotowany został tak ułożony, aby można było śledzić ich refleksje na temat kolejnych artykułów wyznania wiary.

We wprowadzeniu autorzy piszą o roli Credo w życiu Kościołów, jego historii i miejscu w liturgii. Następnie omówione zostają kolejne zagadnienia zawarte w nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary – m.in. nauka o Bogu Ojcu, trynitologia, chrystologia, pneumatologia, eklezjologia – z punktu widzenia teologii tradycji wyznaniowych autorów.

„(…) potrzebujemy dzisiaj szczerego i odważnego rachunku sumienia nad integralnością wyznawanej wiary” – pisze we wprowadzeniu ks. Wacław Hryniewicz. „Czy nasza wiara pozostaje w zgodzie z tym, co Kościoły jeszcze niepodzielone wyznawały od początku w swojej liturgii i zwiastowaniu słowa jako prawdziwą wiarę? Sytuacja niepewności utrudnia dialog ekumeniczny. Sami chrześcijanie pytają z niepokojem, gdzie należy szukać tych prawd wiary, które stanowią fundament ekumenicznej wspólnoty, i jak zweryfikować doktryny, które są przyczyną podziału Kościoła. Odpowiedź znaleźć można we wspólnym wyznawaniu wiary apostolskiej”.

___________

ks. Wacław Hryniewicz OMI, Karol Karski, ks. Henryk Paprocki, „Credo. Symbol naszej wiary”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, 336 stron