Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Ekumeniczny Cykl Modlitewny

31 sierpnia 2009

W niedzielę, 30 sierpnia, rozpoczął się tydzień modlitw o Czechy, Polskę i Słowację w ramach Ekumenicznego Cyklu Modlitewnego – akcji Światowej Rady Kościołów.

Ekumeniczny Cykl Modlitewny jest propozycją dla chrześcijan modlitwy za wszystkie kraje świata na przestrzeni całego roku. Na stronie internetowej Światowej Rady Kościołów podana jest lista wszystkich regionów świata z przyporządkowaniem do danego tygodnia w roku. Tydzień od 30 sierpnia do 5 września jest tygodniem modlitw o Czechy, Polskę i Słowację.

Dla każdego regionu podane są też przykładowe intencje modlitewne. Dla Czech, Polski i Słowacji propozycja intencji jest następująca:

Dziękujcie za:

  • znanych i nieznanych bohaterów, którzy odrzucili dominację nazistowską i radziecką
  • księży i pastorów, którzy mimo prześladowań wiernie trwali w swym powołaniu
  • tradycję, która integrowała ludzi i dawała im siłę w trudnych czasach

Módlcie się za:

  • stabilność ekonomiczną w transformacji gospodarczej
  • biednych i starszych, którzy najbardziej odczuwają reformy gospodarcze
  • bezrobotnych
  • ofiary antysemityzmu i dyskryminacji z powodów etnicznych, społecznych oraz ze względu na płeć
  • środowisko naturalne, szczególnie tam, gdzie jest mocno zanieczyszczone
  • odnowę Kościoła w czasach sekularyzacji i wolności

6 września w ramach Ekumenicznego Cyklu Modlitewnego rozpocznie się tydzień modlitw o kraje bałkańskie: Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Czarnogórę, Macedonię, Serbię oraz Słowenię.

_____________________

Więcej o Ekumenicznym Cyklu Modlitewnym oraz grafik modlitw za poszczególne regiony tutaj