Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne

10 stycznia 2018 Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne

fot. mk

 

– Trudno pogodzić się z polityką, która czasami jest oparta na konfrontacji. Buta czasami jest mylona z godnością. Prawdziwą godność potrafi zachować tylko ten, kto zna swoją wartość, a znając swoją wartość potrafi szanować swojego adwersarza. Musimy pamiętać, że wszyscy mają swoją godność – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec.

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 10 stycznia w warszawskim Centrum Luterańskim i zgromadziło liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. Przybyłych gości przywitał dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) ks. Grzegorz Giemza.

Przemówienie wygłosił prezes PRE bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Nawiązując do Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan wyraził ubolewanie, że nabożeństwa ekumeniczne nie cieszą się dużą frekwencją. – Wyraźnie zauważalny jest też trend ruchów antyekumenicznych, które występują we wszystkich Kościołach wbrew oficjalnym dokumentom i porozumieniom podpisywanym przez zwierzchności – powiedział. Podkreślił, że trzeba się zająć tym narastającym problemem. – Może czas, aby przeprowadzono dogłębne badania nad stanem wiedzy ekumenicznej wśród wiernych, a może przede wszystkim wśród duchownych i hierarchów – stwierdził prezes PRE. Mówił o potrzebie refleksji nad tym, w jaki sposób przenieść oficjalne, bardzo dobre ustalenia i dokumenty ekumeniczne do codzienności życia Kościołów. Podkreślał, że nigdy nie było tak głębokiej relacji między Kościołami.

Bp Jerzy Samiec z niepokojem odniósł się do wzrostu pogardy i braku szacunku wobec różnych grup. – Jako mniejszości religijne jesteśmy szczególnie wyczuleni na wszelkie tego typu przejawy nietolerancji czy wręcz agresji, bo sami możemy stać się przedmiotem podobnych ataków. Nie zgadzamy się na rozpowszechnianie stereotypu Polak – katolik, bo jesteśmy Polakami, choć nie jesteśmy katolikami – powiedział. Wyraził również zaniepokojenie przestępstwami na tle rasistowskim w Polsce. – Najczęstsze ataki z nienawiści dotyczą muzułmanów, których w Polsce jest około 30 tys. Jako chrześcijanie, wszyscy, niezależnie od przynależności konfesyjnej, głosimy miłość Chrystusową, która dotyczy wszystkich ludzi, bez wyjątku – przekonywał.

Prezes PRE przypomniał, że ważną dziedziną działalności Rady jest praca na rzecz pojednania. Wspominał wkład Kościołów w pojednanie polsko-niemieckie i podkreślił, że był to trudny proces, prowadzony często pod prąd dominujących opinii, ale zakończony sukcesem. – Dlatego solidaryzujemy się z wystąpieniem biskupów katolickich, którzy ostrzegali polityków przed działaniami, które mogą te przyjacielskie relacje zburzyć – powiedział. W kontekście prowadzonego przez Polską Radę Ekumeniczną projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” podkreślił, że tylko prowadząc dialog i rozmawiając o trudnych sprawach można je przepracować, rozładować napięcia, wzajemnie sobie przebaczyć. – Dlatego trudno mnie osobiście pogodzić się z polityką, która czasami jest oparta na konfrontacji. Buta czasami jest mylona z godnością. Prawdziwą godność potrafi zachować tylko ten, kto zna swoją wartość, a znając swoją wartość potrafi szanować swojego adwersarza. Musimy pamiętać, że wszyscy mają swoją godność. A do pojednania prowadzi przyznanie się do winy i proszenie o przebaczenie. Dlatego tak niezwykłe były słowa wypowiedziane pięćdziesiąt dwa lata temu: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – mówił.

Bp Samiec wspomniał też o instytucjach związanych z Polską Radą Ekumeniczną. Poinformował, że w tym roku Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie przeprowadzi się do nowej, własnej siedziby, zaś Towarzystwo Biblijne w Polsce wyda cały ekumeniczny przekład Biblii w jednym tomie. Dziękował też wszystkim, którzy przyłączyli się do obchodów zeszłorocznego jubileuszu 500 lat reformacji. – Życzę państwu dobrego roku 2018, roku 100-lecia odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. I życzę, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać i dążyć do tego, co nas łączy, a nie dzieli – zakończył prezes PRE.

Słowa pozdrowień przekazał rzymskokatolicki prymas Polski abp Wojciech Polak. – Życzę, abyśmy potrafili się hojnie dzielić naszym człowieczeństwem, wzrastać przed Panem razem, a on niech naszej drodze błogosławi – powiedział hierarcha.

Życzenia przekazali również dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA Andrzej Rudlicki oraz pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. – Jeżeli mogę czegoś życzyć państwu, to tylko lepszego 2018 r., bo ten poprzedni był dla nas trudny, pełen spięć i rozdzielenia społeczeństwa – powiedziała prezes Gersdorf i poprosiła wszystkich i wszystkie Kościoły o modlitwę za nasz kraj i za to, żeby społeczeństwo nie było tak rozbite. – Jest to bardzo smutne doświadczenie, szczególnie dla mnie, jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, kiedy postponowany jest cały wymiar sprawiedliwości. Życząc państwu wszystkiego najlepszego, proszę o modlitwę za ten wymiar sprawiedliwości, który musi być niezależny i niezawisły, żeby państwo mogło istnieć, bo to jest podstawa państwowości – mówiła.

Na koniec życzenia przekazał prezes Towarzystwa Biblijnego i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego bp Andrzej Malicki. – Życzę nam wszystkim, abyśmy w tym roku jeszcze bardziej zbliżali się do Chrystusa, a zbliżając się do Chrystusa zbliżali się do siebie nawzajem – powiedział.

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym – oprócz wymienionych osób – udział wzięli zwierzchnicy pozostałych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów) oraz metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). Obecni byli również rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski, reprezentanci Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Rzymskokatolickiego, Zielonoświątkowego, społeczności żydowskiej, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i mediów, dyplomaci, urzędnicy państwowi oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.

PRE

 

Materiał filmowy z Ekumenicznego Spotkania Noworocznego, przygotowany przez portal ekumenizm.pl

 

Fotorelacja ze spotkania (fot. mk)