Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne

15 stycznia 2015 Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne

Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej (fot. Michał Karski)


Przyczyną nieustającego bólu i tęsknoty jest oczywiście brak jedności chrześcijan i ciągle jeszcze pojawiające się przejawy rywalizacji, połączonej z próbami zorganizowanego prozelityzmu – mówił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego w Warszawie.

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 15 stycznia w warszawskim Centrum Luterańskim i zgromadziło liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. Przybyłych gości przywitali prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego oraz dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Abp Jeremiasz w swym przemówieniu wyraził troskę związaną z wydarzeniami, które miały miejsce na świecie w mijającym roku. Zwrócił uwagę na wzrost przemocy w stosunkach międzynarodowych. Skrytykował sankcje, jakie wzajemnie na siebie nałożyły kraje Zachodu i Rosja. – W świecie arabskim i wyznawców islamu wzmacnia się nieufność wobec Europy i USA, a także towarzysząca jej wrogość, połączona z pogardą wobec chrześcijan. Czy jednak jest tu bez winy polityka i działania w sferze gospodarczej państw i przedstawicieli narodów szczycących się tym, że ich kultura i nauka wyrosły na gruncie chrześcijaństwa? – pytał prezes PRE. Wyraził też niepokój związany z moralnością współczesnych ludzi, która nie zapobiega przemocy nie tylko na arenie międzynarodowej, ale również w szkołach.

Przyczyną nieustającego bólu i tęsknoty jest oczywiście brak jedności chrześcijan i ciągle jeszcze pojawiające się przejawy rywalizacji, połączonej z próbami zorganizowanego prozelityzmu – zauważył abp Jeremiasz. Przypomniał o sukcesach w bi- i multilateralnych dialogach ekumenicznych, toczonych zarówno na szczeblu globalnym (np. poprzez Światową Radę Kościołów), jak i krajowym. Odnosząc się do tego ostatniego opowiadał o działaniach Polskiej Rady Ekumenicznej w minionym roku. Wymienił m.in. sympozja dotyczące eklezjologii i kary śmierci, a także spotkanie z kard. Kurtem Kochem, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

W pracy Komisji Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego uwaga koncentrowała się na sprawie zaangażowania Kościołów w Polsce w ochronę stworzenia i świętowania Dnia Pańskiego – mówił prawosławny hierarcha. Poinformował też, że 20 stycznia zostanie podpisany wspólny apel Kościołów członkowskich PRE i Kościoła Rzymskokatolickiego w sprawie świętowania niedzieli.

Po przemówieniu prezesa PRE głos zabrali obecni przedstawiciele władz państwowych. Maciej Klimczak z kancelarii prezydenta zwrócił uwagę, że bez niesionych przez chrześcijaństwo wartości, takich jak wybaczanie, nie będziemy w stanie obronić pokoju. Wicemarszałek sejmu Elżbieta Radziszewska podkreśliła wagę dialogu. – Życzę, abyśmy umieli się uczyć od Kościołów tolerancji i pojednania – mówił minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna.

Pozdrowienia ze strony rzymskokatolickiej przekazał bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. – Każdy podział jest wydarzeniem tragicznym – zauważył i podkreślił wagę każdego spotkania budującego wspólnotę. – Życzę, abyśmy pogłębiali dialog między chrześcijanami, a także z innymi religiami i osobami deklarującymi się jako niewierzące – mówił katolicki hierarcha.

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym udział wzięli wszyscy zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. superintendent Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp Ludwik M. Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów) oraz metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny).

Obecni byli również dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski, reprezentanci Kościoła Rzymskokatolickiego z bp. Arturem Mizińskim na czele, a także przedstawiciele Kościoła Zielonoświątkowego, Aliansu Ewangelicznego, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i mediów, dyplomaci, politycy (oprócz wcześniej wymienionych m.in. Stanisław Huskowski, John Godson), urzędnicy państwowi oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.

Michał Karski

__________________

Czytaj: pełny tekst przemówienia abp. Jeremiasza pdf


Poniżej fotorelacja ze spotkania (fot. Michał Karski)