Pokaż wyszukiwarkę
Select language:

Ekumeniczne nieszpory w Poznaniu

18 lutego 2011

Święci Cyryl i Metody zapraszają nas do wypracowania odpowiedzialności za Europę – mówiono podczas zorganizowanych przez Poznańską Grupę Ekumeniczną nieszporów ku czci apostołów Słowian i patronów Starego Kontynentu.

Ekumeniczne nieszpory odbyły się 13 lutego, w wigilię patronalnego święta Cyryla i Metodego, w poznańskim kościele rzymskokatolickim św. Wojciecha, gdzie znajdują się figury świętych Cyryla i Metodego. Nabożeństwu z udziałem przedstawicieli różnych Kościołów chrześcijańskich przewodniczył ks. protoprezbiter Paweł Minajew, proboszcz parafii prawosławnej w Poznaniu.

W homilii ks. prałat Jan Stanisławski, reprezentujący rzymskokatolickiego metropolitę poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego, zwrócił uwagę na niepokojące zjawisko odcinania się współczesnej Europy od chrześcijańskich korzeni. – Współcześni budowniczowie Starego Kontynentu ostentacyjnie odcinają się od chrześcijańskiego dziedzictwa, tworząc przerażającą pustkę, której skutki już dzisiaj są widoczne – zauważył ks. Stanisławski.

Kaznodzieja podkreślił także, że jedynym narzędziem ewangelizacji jest Słowo Boże, które trzeba ponownie odkryć i przełożyć na życie. – Dzisiaj potrzebna jest wiara zdolna do złożenia świadectwa. Cyryl i Metody odnieśli sukces, bo wybrali właśnie tę drogę – podkreślił katolicki duchowny.

Cyryl i Metody pochodzili z greckich Salonik. W drugiej połowie IX w. rozpoczęli misję ewangelizacyjną na terenie Moraw. Cyryl był twórcą najstarszego pisma staro-cerkiewno-słowiańskiego – głagolicy oraz autorem przekładu na ten język Pisma Świętego. Metody, jako arcybiskup Moraw, wprowadził za zgodą Rzymu język słowiański do liturgii.

Cyryl zmarł w 869 r. w Rzymie, a jego młodszy brat Metody w 885 r. w Welehradzie na Morawach. Patronalne święto Cyryla i Metodego obchodzone jest 14 lutego. Od kilku lat w wigilię święta Poznańska Grupa Ekumeniczna, zrzeszająca sześć Kościołów chrześcijańskich w Poznaniu, organizuje w stolicy Wielkopolski uroczyste nieszpory ku czci apostołów Słowian.

źródło: KAI