Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne nabożeństwo studenckie w Lublinie

30 maja 2011 Ekumeniczne nabożeństwo studenckie w Lublinie

Bartosz Makuch, Magdalena Kopyś i Artur Jemielita podczas nabożeństwa w Lublinie
(fot. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie)

W ramach comiesięcznych spotkań ekumenicznych organizowanych przez Lubelski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej odbyło się nabożeństwo, które poprowadzili studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z trzech Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego, Polskokatolickiego i Zielonoświątkowego.

Nabożeństwo miało miejsce 25 maja w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy w Lublinie. Jego przebieg oraz kolejne części zostały indywidualnie zaprojektowane przez młodych ekumenistów, w oparciu o liturgię ewangelicką i tradycję spotkań międzywyznaniowych z Taizé. Ważne było zachowanie zgodności z zasadami liturgicznymi poszczególnych Kościołów, dlatego konieczna była wcześniejsza konsultacja każdego z uczestników bezpośrednio ze swoimi duszpasterzami i końcowe zatwierdzenie harmonogramu przez gospodarza spotkania ks. Dariusza Chwastka z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Czytanie ze Starego Testamentu wygłosił Artur Jemielita, polskokatolik z Warszawy. Lekcja Apostolska przypadła Magdalenie Kopyś ze szczecińskiej placówki Kościoła Zielonoświątkowego, a Ewangelię odczytał Bartosz Makuch, luteranin z Lublina. Zgodnie z tradycją Kościołów wschodnich i starokatolickich, a także części protestanckich, wyznanie wiary zmawiane było w wersji pierwotnej, bez filioque.

Kazanie wygłosiła Magdalena Kopyś. Przywołując przykłady ewangeliczne, ukazała Chrystusową naukę o miłosierdziu i poszanowaniu drugiego człowieka. Poruszyła także problematykę ekumenizmu wśród młodzieży, wyrażając nadzieję, że spotkania tego typu będą jednoczyły młodzież we wspólnym dążeniu do upragnionej Jedności. Studentka z Kościoła Zielonoświątkowego zmówiła wraz z uczestnikami spotkania modlitwę Ojcze Nasz.

Końcowego błogosławieństwa udzielili duchowni, którzy przyjęli zaproszenie studentów: przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Andrzej Gontarek z Kościoła Polskokatolickiego oraz proboszcz parafii luterańskiej w Lublinie ks. Dariusz Chwastek. Po zakończonym nabożeństwie młodzież zaprosiła wszystkich gości na spotkanie przy herbacie, podczas którego dokonano pamiątkowych wpisów do księgi parafialnej.
Artur Jemielita
___________________

Zobacz też: Lubelski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej