Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczna współpraca przy jubileuszu reformacji

7 lipca 2014

Pod hasłem „Szersze spojrzenie działa” Kościoły ewangelickie Reihland, Westfalii oraz Lippe przygotowują się do kampanii w ramach obchodów 500-lecia reformacji. Ideę tej kampanii konsultowały z Kościołami i organizacjami partnerskimi, m.in. z Polską Radą Ekumeniczną.

Konsultacje odbyły się od 4 do 6 lipca w czasie ekumenicznego workshopu w Schwerte w Niemczech. Do udziału w konsultacjach zaproszona została również Polska Rada Ekumeniczna, którą reprezentowała Ewa Śliwka. Kościoły ewangelickie Reihland, Westfalii oraz Lippe przygotowują się do kampanii „Szersze spojrzenie działa” („Weite wirkt”), którą w 2016 r. zamierzają przeprowadzić wspólnie ze swoimi partnerami w ramach obchodów 500-lecia reformacji.

Rok 2016 Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) ogłosił rokiem Reformacji i Jednego Świata. Odwołując się do reformacyjnego doświadczenia oraz istniejących partnerstw pomiędzy Kościołami, parafiami, miastami, organizacjami i instytucjami Kościoły Reihland, Westfalii i Lippe zapraszają wszystkich do dzielenia się pomysłami na kampanię, a także do wspólnych projektów i działań na rzecz jedności, sprawiedliwości społecznej, pokoju, zachowania stworzenia.

Organizatorzy poprosili uczestników spotkania w Schwerte, by przekazali w swoich Kościołach i organizacjach informację o workshopie i planowanej w 2016 r. kampanii, wskazali osoby kontaktowe oraz przekazali do końca października informację o planach i inicjatywach realizowanych w 2016 r. w ich Kościołach i organizacjach w ramach obchodów 500-lecia reformacji – także tych, które mogłyby być realizowane z wykorzystaniem istniejących partnerstw.

eś/mk