Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Ekumeniczna tematyka w „Jednocie”

23 kwietnia 2012

W najnowszym numerze „Jednoty” dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusz Lukas opowiada w obszernym wywiadzie o pracach polskiej grupy redakcyjnej przygotowującej materiały na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Zobaczyliśmy, jak ogromne bogactwo mamy i że nasz konfesyjny sposób patrzenia nie musi być jedynie słuszny i prawdziwy” – mówi.

„Jednota” jest pismem poświęconym polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii. Od tego roku wydawana jest w cyklu kwartalnym. W najnowszym numerze (1/2012) sporo miejsca poświęcono wydarzeniom ekumenicznym, które miały miejsce w pierwszych miesiącach roku.

Oprócz relacji z przebiegu tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan „Jednota” publikuje wywiad z ks. Ireneuszem Lukasem, który opowiada o tym, jak to się stało, że to polscy chrześcijanie przygotowali materiały na tegoroczny Tydzień Ekumeniczny. Relacjonuje przebieg prac grupy redakcyjnej oraz kształtowanie się tematu głównego ekumenicznych modlitw. „To zadanie napełniło mnie dużym ekumenicznym optymizmem, bowiem praca u podstaw – mam tu na myśli pracę biblijną i teologiczną – okazała się niezwykle twórcza” – mówi ks. Lukas.

W pierwszym w tym roku numerze „Jednoty” można też przeczytać o luterańsko-reformowanym Porozumieniu o wzajemnym dopuszczaniu wiernych do czynnego korzystania z praw i obowiązków parafialnych. Oprócz tekstu dokumentu w numerze znalazł się artykuł o historii relacji obu Kościołów w Polsce, a także tekst kazania bp. Marka Izdebskiego, wygłoszonego na nabożeństwie, podczas którego podpisano Porozumienie.

W związku z wydaniem ekumenicznego przekładu Ksiąg Deuterokanonicznych Starego Testamentu „Jednota” publikuje wywiad z Małgorzatą Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce. „Poznawanie deuterokanonu może pomagać w odbieraniu ksiąg kanonicznych. Jeżeli nawet protestanci nie uznają ksiąg deuterokanonicznych za księgi natchnione, to mogą z nich czerpać wiedzę i korzystać z dobrych wartości” – mówi Małgorzata Platajs.

Ponadto w numerze Ewa Jóźwiak recenzuje film „Róża”, Rafał Marcin Leszczyński omawia sakramentologię Jana Kalwina, a Jerzy Naziębło pisze o Pawle Hulce-Laskowskim.

 

Więcej: www.jednota.pl