Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczna publikacja katechetyczna

15 maja 2009

W ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie-Radości odbywa się IV Ekumeniczne Forum Katechetyczne. Pierwszego dnia jego trwania zaprezentowano książkę „W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie”.

Dwudniowa konferencja (15-16 maja) została zorganizowana przez Komisję Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady Ekumenicznej. Jej celem jest wzajemna wymiana doświadczeń w pracy katechetycznej różnych Kościołów, a także zapoznanie się z aktualną sytuacją prawną dotyczącą nauczania religii w szkole.

Podczas pierwszego dnia Forum zaprezentowano ekumeniczną publikację katechetyczną „W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie”. Po raz pierwszy Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Rzymskokatolicki w jednej publikacji i we wspólnie ustalonym kształcie wypowiedzi prezentują swoją genezę, strukturę organizacyjną, doktrynę, zasady moralne i formy obecności w życiu społecznym oraz swe zaangażowanie ekumeniczne. Autorami poszczególnych rozdziałów są duchowni i świeccy – przedstawiciele prezentowanych Kościołów. Publikacja skierowana jest do katechetów, duchownych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. – Książka ta jest nie tylko wydarzeniem edytorskim, ale przede wszystkim ważnym wydarzeniem ekumenicznym – powiedział podczas prezentacji teolog baptystyczny prof. Tadeusz J. Zieliński.

_____________________

 

„W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie” (red. Hanna Tranda i Mirosław Patalon), Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, 264 str.

Książkę można zamówić w Wydawnictwie WAM w Krakowie, ul. Kopernika 26, tel. (12) 629 32 00 oraz w jego filiach:

  • Warszawa, ul. Rakowiecka 61, tel. (22) 646 67 11
  • Opole, ul. O.J. Czaplaka 1, tel. (77) 453 16 99
  • Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 36, tel. (33) 811 90 98
  • Nowy Sącz, ul. ks. Piotra Skargi 10, tel. (18) 443 70 84

Można też składać zamówienia na stronie internetowej wydawnictwa www.wydawnictwowam.pl.

______________________

 

Spis treści

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Tadeusz J. Zieliński

Kościół Chrześcijan Baptystów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Adrian Korczago

Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański). . . . . . . . . . . 43

Edward Puślecki

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 75

Roman Lipiński

Kościół Ewangelicko-Reformowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Wiktor Wysoczański

Kościół Polskokatolicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Pelagia Jaworska

Kościół Starokatolicki Mariawitów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Andrzej Mińko

Kościół Prawosławny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Marek Kita

Kościół Rzymskokatolicki. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Informacje o Autorach. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263