Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczna modlitwa o odpowiedzialność ekologiczną

17 listopada 2013

Msza i modlitwa ekumeniczna zwiazana z konferencja COP19, katedra sw. Jana w Warszawie, 17 XI 2013 (fot. M. Karski)

Pozdrowienia i słowa refleksji abp. Jeremiasza w katedrze św. Jana Chrzciciela (fot. Michał Karski)

 

Bóg stworzył człowieka, aby ten dbał o stworzenie, rozwijał je, a nie niszczył. Musimy przezwyciężyć egoizm – powiedział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz podczas modlitwy ekumenicznej związanej z odbywającą się w Warszawie Konferencją Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu.

Msza i modlitwa ekumeniczna miała miejsce 17 listopada w rzymskokatolickiej katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił kard. Kazimierz Nycz, rzymskokatolicki metropolita warszawski. Obecni byli również przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) oraz reprezentanci religii uczestniczący w Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (tzw. COP19).

Po kazaniu intencje modlitewne odczytali reprezentanci różnych Kościołów, m.in. sekretarz zarządu PRE bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. Doroteusz Sawicki z Kościoła Prawosławnego, ks. Roman Lipiński z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Pozdrowienia i słowa refleksji przekazał prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego. – Ze względu na nasze grzechy chorują rzeki, powietrze, lasy, gleba. Bóg stworzył człowieka, aby ten dbał o stworzenie, rozwijał je, a nie niszczył. Musimy przezwyciężyć egoizm – podkreślił prawosławny hierarcha.

Życzył uczestnikom COP19 sukcesów w ich pracy i zacytował słowa podpisanego w tym roku „Apelu Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”: „Bracia i Siostry, żyjąc dzisiaj, pomyślmy o jutrze. Pomyślmy o tym, że my i całe stworzenie jesteśmy powołani do życia w rzeczywistości opisanej w ostatniej księdze Biblii jako »nowe niebiosa i nowa ziemia« (Ap 21,1). Dlatego codziennie dokonujmy odpowiedzialnych wyborów oszczędzających energię i zasoby ziemi oraz szanujmy wszystko, co żyje. Nawet niewielkie, ale konsekwentne działania przyniosą ogromny skutek w ochronie całego stworzenia, które, jak czytamy w pierwszej księdze Pisma Świętego, »Bóg uczynił bardzo dobre« (por. Rdz 1,31)”. – Mam nadzieję, że zniknie wrogość między ludźmi a przyrodą i że wszyscy zwrócimy się do Jezusa Chrystusa – powiedział na koniec prezes PRE.

Elias Abramides z Kościoła Prawosławnego w Argentynie przekazał pozdrowienia w imieniu Światowej Rady Kościołów, w której jest odpowiedzialny za program dotyczący zmian klimatycznych. – Jesteśmy tutaj, by się modlić i wyrazić zaniepokojenie. Znajdujemy się w krytycznym momencie. Jako ludzie wiary nie możemy milczeć. Zmiany klimatyczne zachodzą. Musimy działać bez chwili zwłoki – podkreślił. Dodał też, że problem zmian klimatycznych jest sprawą etyki, sprawiedliwości oraz miłości do stworzenia i ludzkości.

Szczyt klimatyczny COP19 trwa do 22 listopada. W tym czasie odbędą się m.in. dwie konferencje przedstawiające religijny punkt widzenia na sprawy ekologiczne (szczegółowe informacje tutaj).

mk