Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Ekumeniczna konferencja w Ustroniu

30 października 2009

„Kościoły chrześcijańskie – same o sobie” – pod takim tytułem w Ustroniu odbyła się konferencja, zorganizowana przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych wyznań.

Konferencja miała miejsce od 9 do 10 października w auli ustrońskiego Gimnazjum nr 1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne wspiera różnorakie inicjatywy o charakterze ekumenicznym – także dążenie do pogłębienia współpracy między członkami poszczególnych Kościołów. Przy zachowaniu własnej tożsamości chcą oni uczyć się od siebie wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

Właśnie takiemu wzajemnemu zbliżeniu chrześcijan różnych wyznań służyła konferencja „Kościoły chrześcijańskie – same o sobie”. Obok przedstawicieli Kościołów Rzymskokatolickiego i Ewangelicko-Augsburskiego, dobrze znanych w Ustroniu, zaproszeni zostali reprezentanci innych Kościołów: Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Patronat honorowy nad konferencją objęli biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy z Kościoła Rzymskokatolickiego, biskup diecezji cieszyńskiej Paweł Anweiler z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz starosta cieszyński Czesław Gluza.

Konferencję rozpoczął bp Rakoczy, który podkreślił, iż głęboko wierzy, że to spotkanie stanie się kolejnym świadectwem wspólnego pragnienia szukania dróg jedności chrześcijan zgodnie z wolą Pana – „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno”. Podkreślił też, że Śląsk Cieszyński nie od dziś jest miejscem szczególnego świadectwa ekumenicznego – od dawna bowiem stanowi teren harmonijnego współżycia wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz intensywnego dialogu między nimi.

Dzisiaj dobrze wiemy, że jeden bez drugiego żyć nie powinien. Może, ale nie powinien. Bo takie jest zadanie Bożego świadectwa w nas, dla nas i dla każdej siostry i dla każdego brata. Przeto niech dusza moja strzeże tego cudownego świadectwa i niech dalej dzieją się cuda, które będziemy umieli rozstrzygać bez jakichś zapyziałych emocji. Chrystus niech nam będzie przewodnikiem – powiedział bp Paweł Anweiler.

O Kościele rzymskokatolickim mówił ks. prof. Jan Górski w referacie zatytułowanym „Jestem w Kościele”. O Kościele Prawosławnym opowiadał ks. Andrzej Jaroszuk. Stwierdził, że aby poznać ten Kościół, należy przyjść i zobaczyć. Prelekcję na temat Kościoła Starokatolickiego Mariawitów ks. Franciszek Kubik oparł na ukazaniu historii życia i działalności założycielki Kościoła Marii Franciszki Kozłowskiej. Referat nieobecnego ks. Bogdana Stefana o Kościele Greckokatolickim odczytał ks. Antoni Sapota.

Głos zabierali także ks. dr Włodzimierz Nast (lut.), ks. Roman Lipiński (ref.), ks. Adam Kleszczyński (met.) oraz prof. Tadeusz Zieliński (bapt.). Jak zauważył ks. dr Henryk Czembor (lut.), każdy z przedstawiających swój Kościół czynił to z własnego punktu widzenia i czasem to spojrzenie było dla słuchaczy nieco zaskakujące, ale stanowiło ubogacenie.

Barbara Langhammer

źródło: ekumenizm.wiara.pl