Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Ekumeniczna konferencja o pedagogice religii

27 lutego 2020

Ks. prof. Bogusław Milerski (fot. mk)

– Pedagogika jest nauką normatywną, nie może pomijać sfery wartości. Ale pedagogika religii jest też nauką o faktach, a zatem nie tylko o tym, co powinno być, ale też o tym, co jest – mówił ks. prof. Bogusław Milerski podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia”.

Konferencja była połączona z VII Ekumenicznym Forum Katechetycznym i odbyła się 27 lutego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie. Była współorganizowana przez ChAT i Polską Radę Ekumeniczną.

Podczas otwarcia konferencji rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski zwrócił uwagę na podwójną odpowiedzialność jaka stoi przed katechetami – realizują bowiem misję Kościoła, a zarazem misję szkoły publicznej. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec podkreślił, że zadaniem Kościoła jest niesienie Ewangelii, czyli również nauczanie i kształtowanie dziecka, które wraz z wiekiem zaczyna zadawać pytania i poszukiwać sensu życia. Ważną rolę odgrywają w tym procesie dobrze przygotowani i kompetentni katecheci. Mazowiecki wicekurator oświaty Krzysztof Wiśniewski powiedział, że zadaniem katechetów jest świadczyć i wychowywać.

Pierwszy referat na temat „Nauczanie religii a kwestia neutralności światopoglądowej i świeckości szkoły w Polsce” wygłosił prof. Tadeusz J. Zieliński, prorektor ChAT. – W oświacie Rzeczpospolitej Polskiej nie ma miejsca dla agresywnej, niezdolnej do pokojowego współistnienia katechezy – powiedział. W pierwszej części konferencji miały miejsce jeszcze trzy wystąpienia. Ks. prof. Jerzy Bagrowicz podjął próbę krytycznego namysłu nad edukacją religijną współczesnej młodzieży. Ks. prof. Zbigniew Marek mówił o udziale pedagogiki religii w procesach kształtowania kompetencji moralnych. Natomiast prof. Jarosław Horowski omówił kwestię roli edukacji religijnej w rozwoju podmiotowości jednostki w kontekście kultury postmodernistycznej.

Wystąpienia w dalszej części konferencji zostały podzielone w ramach trzech sekcji tematycznych: orientacja na podmiot i inkluzję w teorii i praktyce kształcenia religijnego, pedagogika religii a kształtowanie kompetencji etycznych uczniów oraz współczesne wyzwania edukacji religijnej i konsekwencje metodyczne. Tematy referatów dotyczyły m.in. edukacji religijnej w kontekście kryzysu wartości, wyzwań wielokulturowości, rozwoju moralnego dzieci czy wyzwań komunikacyjnych, a także selekcji metod kształcenia czy treści podręczników.

Na koniec ks. prof. Bogusław Milerski wygłosił referat na temat „Emancypacja, adaptacja i interpretacja jako kategorie pedagogiki religii”. W swym wystąpieniu podsumował też całą konferencję. Zwrócił uwagę, że w wygłoszonych referatach często padało stwierdzenie „powinniśmy”. – Pedagogika jest nauką normatywną, nie może pomijać sfery wartości. Ale pedagogika religii jest też nauką o faktach, a zatem nie tylko o tym, co powinno być, ale też o tym, co jest – zauważył. Podkreślił, że te dwie perspektywy powinny się zderzać w kształceniu religijnym. Rektor ChAT mówił też o konieczności rozróżnienia katechezy parafialnej i lekcji religii w szkole. – Jeśli jestem nauczycielem w szkole, to jestem nie tylko odpowiedzialny za mój Kościół, ale też za dobro wspólne – powiedział. Mówił też, że problemem Kościołów mniejszościowych jest to, że lekcje religii odbywają się w parafiach, co znaczy, że mentalnie tkwią w nauczaniu konfesyjnym.

 

Fotorelacja z konferencji (fot. agt/mk)