Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczna konferencja międzynarodowa o ekologii

8 listopada 2010

W Haus Villigst w Schwerte (Niemcy) odbyło się 3. Europejskie Sympozjum. Jego temat brzmiał „Zachowanie stworzenia – wyzwania i szanse dla zaangażowania kościelnego w sprawach dotyczących klimatu i środowiska naturalnego”.

Konferencja odbyła się od 26 do 29 października. Zorganizował ją Kościół Ewangelicki Westfalii we współpracy z Polską Radą Ekumeniczną (PRE). Udział w niej wzięli przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), Kościoła Luterańskiego i Reformowanego na Węgrzech, Kościoła Waldensów we Włoszech oraz reprezentanci Kościołów zrzeszonych w PRE. W skład polskiej delegacji weszli: Michał Dmitruk z biura PRE, ks. Warsonofiusz Doroszkiewicz i Mariusz Kiślak z Kościoła Prawosławnego, bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, bp Janusz Jagucki i Anna Mużdżak z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Bożena Wiercińska z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Konferencja rozpoczęła się nabożeństwem w kaplicy w Haus Villigst. Uroczystego otwarcia i powitania uczestników sympozjum dokonał dr Ulrich Möller, nadradca Kościoła Ewangelickiego Westfalii. Dokonał on wprowadzenia w tematykę konferencji, po którym nastąpiło przedstawienie się uczestników. Dr Möller zaprezentował także wykład o kościelnym zaangażowaniu w klimatycznym przymierzu na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, ukazując działania Kościoła Ewangelickiego Westfalii w dziedzinie ochrony środowiska. Już w 2008 r. Synod Kościoła Westfalii zwrócił szczególną uwagę na tematykę ekologiczną, wprowadzając liczne programy, pilotażowe projekty zmierzające w kierunku ograniczenia emisji CO2 i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Powstało w tym czasie wiele wspólnych projektów we współpracy ze Szwecją, Norwegią i Białorusią. Kościół zajmuje się szeroko rozumianą pracą ekologiczną, co było tematem referatu „Praca Kościołów w dziedzinie ochrony środowiska. Rozwój i aktualne zadania”, wygłoszonego przez prof. Hansa Diefenbachera z heidelberskiego Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FESt).

Oprócz wykładów i dyskusji uczestnicy sympozjum mieli możliwość zapoznania się z praktyczną proekologiczną działalnością Kościoła Westfalii, odwiedzając parafię w Iserlohn, gdzie od kilku lat wprowadzono program „Grüner Hahn”. Uczestnicy mogli dowiedzieć się wiele o tym projekcie oraz zobaczyć ekologiczne urządzenia do pozyskiwania energii – baterie słoneczne na dachu kościoła oraz budynkach parafialnych.

Referat na temat „Niemiecko-Polska Sieć Naukowców na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju” przedstawiła dr Marta Wachowiak z FESt. Sieć – platforma współpracy polskich i niemieckich naukowców – została założona w 2006 r. jako kontynuacja spotkania profesorów z Uniwersytetu w Berlinie i Poznaniu. Sieć zajmuje się wydawaniem wspólnych publikacji, organizacją kongresów i warsztatów, inicjacją i udziałem w projektach naukowych. Jest ona dobrym przykładem polsko-niemieckiej współpracy na płaszczyźnie naukowej.

Podczas uroczystej kolacji miało miejsce spotkanie z ks. dr. Alfredem Bußem, prezesem Kościoła Ewangelickiego w Westfalii, oraz z kierownictwem tego Kościoła. Uczestnicy mieli możliwość rozmowy oraz wymiany poglądów i doświadczeń związanych z ekologią oraz wyzwań stojących przed Kościołami w Niemczech, Polsce, Włoszech i na Węgrzech.

Kolejny dzień konferencji otworzyła prelekcja „Sprawiedliwość klimatyczna – sprawiedliwo-polityczne implikacje działalności na rzecz klimatu” Katji Breyer z Evangelischer Entwicklungsdienst. Prelegentka przedstawiła przyczyny poruszania przez Kościół tematu sprawiedliwości klimatycznej, ukazując praktyczne zaangażowanie oraz wyzwania. Wielkim impulsem dla działań w dziedzinie ekologii były: odezwa prawosławnego Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I, dokument dotyczący zmian klimatycznych wydany przez Konferencję Niemieckich Biskupów oraz memorandum EKD z 2009 r. Kościoły mają za zadanie nie tylko informować o ekologii, lecz także mobilizować społeczeństwo oraz środowiska wewnątrzkościelne do konkretnych działań. Kościół Ewangelicki Westfalii mocno angażuje się w działania proekologiczne na mocy specjalnych instrukcji wydanych przez Synod Kościoła. Czynnie uczestniczy także w programie „Grüner Hahn”.

W dalszej części konferencji uczestnicy mogli poznać regionalny aspekt działań proekologicznych oraz inicjatywy podejmowane przez różne Kościoły. Referat pt. „Ekoteologia biblijna”, przygotowany przez dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusza Lukasa, odczytał Michał Dmitruk z biura Rady. Natomiast ks. dr Warsonofiusz Doroszkiewicz zaznajomił uczestników sympozjum z koncepcją ekologii z perspektywy Kościoła Prawosławnego. Uczestnicy mogli także zapoznać się z praktyczną działalnością ekologiczną Kościoła Luterańskiego i Reformowanego na Węgrzech oraz Kościoła Waldensów we Włoszech.

Na zakończenie sympozjum dokonano podsumowania oraz omówiono plany na przyszłość. Uczestnicy wyrazili chęć dalszej współpracy i wymiany doświadczeń. Wspólna ekumeniczna modlitwa zakończyła spotkanie. Kolejną konferencję w ramach współpracy pomiędzy PRE a Kościołem Ewangelickim Westfalii zaplanowano za dwa lata w Polsce.

Michał Dmitruk

__________________

Relacja z konferencji na stronie internetowej Kościoła Ewangelickiego Westfalii (w języku niemieckim) tutaj

Uczestnicy konferencji

(fot. PRE)