Pokaż wyszukiwarkę
Sprache:

Ekumeniczna Konferencja Kobiet o migracjach

17 listopada 2010

 

 

W podwarszawskim Klarysewie odbyła się doroczna Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet. Temat konferencji brzmiał „Problemy związane z emigracją zarobkową”, a na hasło biblijne wybrano słowa z Księgi Jeremiasza: „Pamiętajcie o Panu na obczyźnie, a Jeruzalem miejcie w sercu”.

Konferencja odbyła się od 5 do 7 listopada w ośrodku Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego „Warfieldowo”. Jej organizatorami była Komisja Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) oraz Komitet Krajowy Światowego Dnia Modlitwy (ŚDM). W spotkaniu wzięło udział 26 kobiet z Kościołów: Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Greckokatolickiego, Prawosławnego, Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów oraz Zielonoświątkowego.

Co przynosi emigracja zarobkowa: korzyści czy straty? Jaką rolę mają w tym zakresie Kościoły, organizacje społeczne, charytatywne itp.? Wokół takich pytań toczyły się dyskusje podczas konferencji. Wstępne dane na temat skali migracji zarobkowej i kierunków migracji w Europie przedstawiła Ewa Kononienko-Pawlas, która brała udział w Walnym Zgromadzeniu Ekumenicznego Forum Chrześcijanek Europy. Jeden z warsztatów podczas tego Zgromadzenia poświęcony był tematyce migracji i sytuacji ekonomicznej.

Głównym prelegentem na klarysewskiej konferencji był dr Olgierd Benedyktowicz, psycholog i pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przedstawił on problemy socjologiczne i psychologiczne związane z emigracją. Ciekawe były uwagi przedstawione przez przedstawicielkę Kościoła Greckokatolickiego Katarzynę Sirocką, która spotyka się bezpośrednio z dużą liczbą imigrantów przybywających do Polski ze wschodu. Z kolei Urszula Rakowska, luteranka z Ustronia, przedstawiła historię emigrantów, którzy 100 lat temu wyjechali za chlebem z Wisły na południe i osiedlili się w północnej Serbii. Osada istnieje do dziś, zachowali oni nawet wiślańska gwarę.

W konferencji brała udział dr Petra Heilig z Niemieckiego Komitetu ŚDM. Opowiadała ona o programach, jakie zarówno ŚDM, jak i inne organizacje przygotowują i realizują w stosunku do przybywających imigrantów.

W drugiej części konferencji uczestniczki zapoznały się z liturgią ŚDM na rok 2011, przygotowywaną przez chrześcijanki z Chile. W niedzielę w kaplicy ośrodka „Warfieldowo” odbyło się nabożeństwo według tej liturgii.

Aldona Karska 

Na zdjęciu uczestniczki konferencji, fot. Jadwiga Znajdek

 

Fotorelacja z konferencji

________________________

Zobacz również: